batmotorsidan.se

Jlo

Home   »   Jlo
Admin

Företaget grundades år 1911 av Heinrich Christiansen i Hamburg-Altone under namnet Norddeutsche Maschinefabrik G.m.b.H. Fabriken flyttades sedan efter två år till Pinneberg och man tillverkade tryckluftsverktyg och railsstoppningsmaskiner. För att driva dessa användes för det mest elmotorer och senare även fyrtaktsmotorer. När fördelen av tvåtaktsmotorer blev känt övergick man till dessa på grund av mindre risk för störningar.

Lämna kommentar

Batmotorer

Läs mer om Jlo här:

JLO Werke-historik