batmotorsidan.se

Jb

Home   »   Jb
Admin

J Bensons motor i Eskilstuna producerade ett stort antal mopedmotorer under märkesnamnet JB. Företaget introducerade även en utombordsmotor som byggde på J Bensons fläktkylda 48 cc mopedmotor. Utombordsmotorn fick namnet Marinoped och behöll som en särskild finess frikopplingen ifrån mopedmotorn. Elmotorns eluttag var ytterligare en detalj som behölls från mopedmotorn. Marinopedens konstruktion var en udda konstruktion jämfört med samtida utombordsmotorer och den såldes endast under tre års tid i mitten av 1950talet. Orsaken att den udda konstruktionen Marinoped kunde säljas i Sverige var den stora efterfrågan på båtmotorer, samtidigt som dollarrestriktionerna hindrade import av moderna utländska utombordsmotorer. Marinopeden blev ganska snabbt utkonkurrerad av bättre konstruktioner och konkurrensen gjorde att tillverkningen senare lades ner.

Lämna kommentar

Batmotorer

Läs mer om Jb här:

J Benson historik