batmotorsidan.se

Integritetspolicy

Vi på www.batmotorsidan.se värnar om våra besökares personliga integritet och följer därför GDPR (General Data Protection Regulation) för att säkerställa att all behandling av personuppgifter sker på ett korrekt och lagligt sätt.

Personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter från besökare på vår hemsida endast om de frivilligt lämnar dem till oss, till exempel genom att fylla i formulär, skicka e-post, eller genom att använda våra tjänster. De personuppgifter som vi kan samla in inkluderar namn, e-postadress, telefonnummer, adress, företagsnamn och befattning. Vi kan också samla in annan information som är relevant för att tillhandahålla våra tjänster eller för att förbättra användarupplevelsen på vår hemsida.

Användning av personuppgifter

Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att tillhandahålla våra tjänster och för att förbättra vår hemsida. Vi kan också använda uppgifterna för att skicka ut marknadsföringsmaterial eller för att skicka ut information om nya produkter eller tjänster som kan vara av intresse för besökarna. Vi kommer aldrig att sälja eller överföra personuppgifter till tredje part utan besökarens samtycke.

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar personuppgifterna så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster eller så länge som krävs enligt lag. Vi kommer att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna inte förloras, missbrukas eller obehörigt ändras eller röjas.

Rättigheter för besökare

Besökare på vår hemsida har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dem, att begära rättning av eventuella felaktigheter i personuppgifterna, att begära radering av personuppgifter och att invända mot behandlingen av personuppgifter. Besökare kan också återkalla sitt samtycke när som helst genom att kontakta oss.

Ändringar av integritetspolicyn

Vi kan göra ändringar i denna integritetspolicy från tid till annan. Alla ändringar kommer att publiceras på vår hemsida och gälla från det datum de publiceras.

Kontakt

Om besökare har några frågor eller funderingar om vår integritetspolicy eller behandlingen av personuppgifter kan de kontakta oss via e-post eller telefon. Kontaktuppgifter finns på vår hemsida.