batmotorsidan.se

Aero marine

Home   »   Aero marine
Admin

McCulloch sålde all sin utombordartillverkning till Aeroceanic Corporation 1969. McCulloch hade tidigare köpt upp företaget Scott Atwater i slutet av 1950-talet. Aeroceanic hade marin anknytning genom att tidigare tillverkat inombordare och annan marin utrustning. I köpet från McCulloch ingick alla tillverknings maskiner som behövdes för fortsatt tillverkning av Mc Cullochs     båtmotorer, liksom all know-how för tillverkningen. Aeroceanic Corporation kom att marknadsföra något detaljförändrade f.d. McCulloch motorer med start 1970 med namnet Aero Marine.

 

 

 

Lämna kommentar

Batmotorer

Läs mer om Aero marine här:

Aeroceanic Corporation-historik