batmotorsidan.se

Svenska utombordsmotorer från tiden före 1945, 440 sidor nostalgi

juli 6, 2023
Admin

Det finns fortfarande möjlighet att köpa vår bok om den tidiga eran för svenska utombordsmotorer fram till andra världskriget. Snart kommer fortsättningen på denna industrihistoria som tar vid där den första delen slutar och fram till 1979 då den sista svenska utombordsmotorn tillverkades.

Boken beställs på info@batdok.com

Lämna en kommentar