batmotorsidan.se

Lite Fåtöljsfunderingar kring Loke

augusti 14, 2023
Admin

Vi har nu genom Bolagsverket fått fram lite mer om företaget Lundin & Kindahl Mek. Verkstad i Eskilstuna.
Vi vet att det startades den 31/1 1920 och att det upphörde den 3/10 1953.
När gjordes då utombordaren LOKE. Eftersom magneten på motorn en SEM K-24 först kom på marknaden 1938 och att
skatt och körkort infördes 1939 på företagets tidigare produkt, lättviktaren FALKEN, så borde omläggningen av produktionen ha
skett någonstans andra halvåret 1938 eller tidigt 1939.
Man kände säkert till att de nya bestämmelserna för lättviktsmotorcyklar skulle komma, kanske redan på våren -38.
Bilden visar företagets exteriör vid Rådhustorget i Eskilstuna.

Lämna en kommentar