batmotorsidan.se

Presentation av Penta U21 och U21/Racer.

Första presentationen av Penta U21 och U21/Racer fanns i första numret av Pentas nystartade kundtidning Pentabladet april 1929.

Penta utombordsmotorn presenteras i en ny gestalt benämnd typ U21. Den karakteristiska och i många avseende ovärderliga konstruktionen av den förutvarande typen, d.v.s. med kompressions- och arbetsslagen försiggående växelvis i de båda cylindrarna, har bibehållits. Den nya typen är emellertid försedd med automatisk uppsvängningsanordning, som tillåter propellerpartiet att svänga upp, när det stöter emot något föremål. Vidare är den nya motorn försedd med s.k. snörstart samt dubbel ljuddämpare, som tillförsäkrar en extra effektiv ljuddämpning.

Typ U21 är en motor närmast avsedd att vara en bruksmotor men lämpar sig ej för racerbåtar. För detta ändamål utföres motorn i ett specialutförande, U21/Racer på 6-7 hkr. Förutom den högre effekt, som denna motor avgiver, kan nämnas det strömlinjeformade växelhuset, som tillförsäkrar minsta möjliga motstånd av undervattenskroppen vid farten genom vattnet. Denna motor är försedd med kontrollanordning för gasen från rorkulten, och i likhet med U21 är den försedd med uppsvängningsanordning.