batmotorsidan.se

Det är synd om människorna

Det är synd om människorna tyckte man i aprilnumret 1929 av Pentabladet. Men det kan det väl inte vara om man är omgiven av sådana badnymfer och en Penta U21 på akterspegeln….

Det är synd om människorna, yttrade Strindberg på sin tid, men om han levar nu kanske han använt ett ännu kraftigare uttryck. Nutidens kamp för tillvaron har skärpts i oerhörd grad: allt forceras i ett all snabbare tempo, och det ställa större krav på människans prestationsförmåga.
Det uppslitande jäktet i tiden kan taga hårt på nervsystemet om man ej på ett klokt sätt utnyttjar sin fritid till förströelse och ett stärkande friluftsliv. ”En sund själ i en sund kropp” ett slagord, som gäller än mera accentuerat i våra dagar än fordomtima, och det är nödvändigt att söka den sorts friluftsliv, som ger bästa avspänningen och lägger helande balsam på det trötta sinnet
En idealisk rekreation under den varmare årstiden är en motorbåtsfärd ut på glittrande vågor, i solmättad dammfri luft – bort från stadens kvalm och oro. Det är en njutning att låta ögat mottaga nya intryck av den betagande lägring våra skärgårdar, insjöar och vattenvägar erbjuda. Det är en njutning att känna friska fläktar smeka kinden lät vara att den av kvartslampan redan erhållit den önskade kulören. Det är en befriande känsla av ro och frid, som lägger sig över den trötta själen. Sinnet stämmes ljust och man känner sig fri och glad och tillfredsställd med tillvaron.