batmotorsidan.se

Stig Lindqvist

Stig Osvald Lindqvist

Bild: StigLindqvist tävlari Amerika 1930

Han föddes 22/1 1911 på Idungatan 6i Matteus församling i Stockholm. När han dog 5/3 1995 var han bosatt på Fredrikshovsgatan 10 i Stockholm.

Matteus kyrkoarkiv, Födelse-och dopböcker, SE/SSA/6024/C I/4 (1911-1912), bildid: 00050996_00025

Föräldrarna var”kontorschef”Osvald Mauritz Lindqvist född 27/5 1884 i Klara församling och Alice Teresiafödd Sundell, född 10/11 1886 i Maria Magdalena Stockholms stad.
Fadern var medlem av Kungliga Motorbåt klubben och använde mycket tid till att bygga upp den nya båtsporten i Sverige efter amerikansk förebild. Han var även en av stiftarna till Kungliga Motorbåt Klubbens Raceravdelning 1930 och även tävlingsledare i Svenska Racerbåtsklubben och KMK:s raceravdelning. Han var också en pionjär inom bilsporten i början av 1900-talet i vilken han deltog i många tävlingar. Aktiv medlem var han också i Kungliga Automobil Klubben där han också tävlade. Osvald Lindqvist drev även framgångsrikt företaget Amerikanska Gummi Aktiebolaget vilket grundades av hans far Mauritz Lindqvist 1905.
Stig började sina studier i Beskowska skolan vid Engelbrektsgatan i Stockholm.
Han lärde sig ”gummibranschen” i Storbritannien och USA genom praktiska studier bl.a. inom Goodrich företagets fabriker. Han praktiserade även under sju månader på Johnsonföretaget Waukegan i USA vilka tillverkade båtmotorer. Kanske ville fadern att han skulle bli delaktig i det egna företaget Amerikanska Gummi Aktiebolag och skickade därför sonen utomlands för att lära sig mer om denna bransch.
Smittad av sin fars motorintresse började även Stig intressera sig för motorsporten. Och troligen fann han att detta var något han skulle satsa på. Redan som 15-åring hade han provat att köra snabbgående motorbåtar och i slutet av 1920-talet deltog han i många olika racerbåtstävlingar. När Osvald Lindqvist såg sonens talanger inom båtmotorsporten skickade han sonen på ”inskolning” på Johnsonfabriken i USA. Där fick han bl.a. möta mentorerna Dick Upsall, bröderna Dick och Malcolm Pope m.fl. vilka var toppnamn inom båtsporten denna tid.
Stig tävlade även själv i Florida, och fick relativt stora framgångar. Han blev både uppmärksammad och omnämnd i amerikanska tidningar. Att göra reklam i en ljudfilm för svensk motorsport i USA, var Stig definitivt först med att göra. Filmen togs vid en tävling i Florida där Stig deltog, och den visades sedan på amerikanska biografer.
1929 fick han tillåtelse av sin far att sälja Johnson båtmotorer genom faderns företag Amerikanska Gummi Aktiebolag.
1930 återvände han hem till Sverige, med i bagaget fanns fyra stycken specialtrimmade Johnson motorer och ett antal Century Cyklon Racerbåtar av den senaste konstruktionen. Under 1930-talet körde Stig och hans bröder, Harry och Gunnar dessa ekipage med stora framgångar både internationellt och inom Sverige. På hösten 1930 blev Stig inbjuden till Grand Prix-loppet och flera andra lopp i Frankrike.
1931 tävlade han i landslaget som reserv tillsammans med Bengt Unander-Scharin, Kurt Oldenburk och Bo Hjort i de internationella loppen i Templiner See vid Potsdam i Tyskland. Där fick han rycka in som reserv och genom sin körning kunde han bringa landslagssegern till lilla Sverige. Denna seger medförde att Stig blev internationellt känd och erkänd inom båtsporten. Samma år köpte hans far ”pontonbryggan” vid Djurgårdsbron f.d. fontän som sedan byggdes om till kontor och flytande service-och försäljningslokal för båtar och Johnson motorer.


1933-1939 var han direktör för Motor AB Trimvars bolag bildades 1/3 1933.Företaget var ett försäljningsbolag som hade som ändamål att sälja motorer och båtar. I styrelsen vid bildandet av bolaget valdes Stig Lindqvist, Osvald Lindqvist, ingenjör Karl-Axel Skärlund och suppleanten byggnadsingenjören Richard Sundell.


1935 bodde Stig på Eriksbergsgatan 21 i Stockholm.
2/4 1936 gifte han sigmed Märta AdolfinaWestin, född 24/9 1911på Birger Jarlsgatan 110i Engelbrekts församling, död 17/9 1997.

Engelbrekts kyrkoarkiv, Födelse-och dopböcker, SE/SSA/6003/C I/3 (1911-1913), bildid: 00017392_00055

Denna bild var införd i Svensk Damtidning med texten: ”Vigsel ägde nyligen rum i Seglora kyrka mellan racerföraren S. Lindqvist i Trim och fröken Märta Westin, dotter till framlidna agronomen Ernst Westin till Ekerö och hans maka född Lindgren”.

1938 avled hans far och Stig slutade då sin anställning på Motor AB Trim, men han var fortfarande med som rådgivare och ordförande i styrelsen fram till 1940. Stig började arbeta i faderns företag AGB-Amerikanska Gummi Aktiebolaget.

Bild från Bonniers månadstidning i september 1941. ”Direktör Stig Lindqvist med maka saknas sällan när det gäller tävlingar i Sandhamn”.

1954-ur en jubileumsskrift för Amerikanska Gummi Aktiebolags 50-års firande.


”Utdrag ur aktiebolagsregistret För Amerikanska Gummi Aktiebolag hava i aktiebolagsregistret intagits följande uppgifter:
den 11 december 1905: ’Den 18 november 1905 antogs bolagsordning för Amerikanska Gummi Aktiebolaget, som har till ändamål att driva affärsrörelse huvudsakligen med gummivaror. Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholm. Aktiekapitalet utgör 30.000 kronor samt är fördelat i aktier á 500 kronor till viss man.
…’Den 25 maj 1917 antogs förnyad bolagsordning, innefattande, bland andra, följande ändringar i den förut för bolaget gällande ordningen: Bolaget har till ändamål att driva affärsrörelse, huvudsakligen med gummivaror och automobiltillbehör, samt annan rörelse, som därmed hava samband…’
Aktiekapitalet utgör numera 650.000 kronor.
Senaste utdrag ur aktiebolagsregistret har följande lydelse: …’att enligt en den 4 april 1952 i aktiebolagsregistret intagen uppgift, styrelsen som har sitt säte i Stockholm, utgöres av direktörerna Erik Arthur Gillberg, Harry Mauritz Lindqvist och Gunnar Alexander Lindqvist alla i Stockholm, samt direktörerna Knut Ismael Bonnevier i Malmö och Stig Osvald Lindqvist i Nacka, med agronomen Carl Gunnar Lindqvist i Bålsta, Håbo kommun av Uppsala län till suppleant, verkställande direktör är Harry Mauritz Lindqvist och vice verkställande direktör Stig Osvald Lindqvist,… samt att därefter intill denna dag någon ändring härutinnan icke registrerats, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 20 juli 1954.”


Fortsättning text ur jubiléeumsskriften:
”Några dörrar längre bort i AGB-korridoren sitter disponent Stig Lindqvist, VVD som nämnts och därtill chef för den viktiga tillbehörsavdelningen. Han är i motsats till den två år yngre brodern Harry en det lugnare tempots man, som också arbetat troget och målmedvetet i företaget i ett kvarts sekel-det var nämligen 1930 som bröderna Lindqvist började i bolaget. Begreppet ’bröderna Lindqvist’ omfattar också yngste brodern Gunnar, även han motorman och knuten till bolaget i ett helt fristående företag.
-Tillbehörsavdelningen, ja, den benämningen avslöjar ju precis vad vi arbetar med är, säger disponent Lindqvist. Vi har tusentals tillbehörsartiklar att tänka på, vidare reservdelar, stötdämpare, sökarstrålkastare, värmeelement i en enda lång rad.”
”Stig Lindqvist är den av bröderna Lindqvist som mest tävlat utomlands i utombordare. Numera har han lagt upp tävlingsåkandet, men gammal kärlek rostar som bekant aldrig, och därav kommer det sig att tillbehörsavdelningen som en extra linje också för Johnson utombordsmotorer, som AGB har agentur för här i Sverige”.


1970 var Stigbosatt på Baggensvägen 2 i Saltsjöbaden.Och när han dog 5/3 1995 bodde han på Fredrikshovsgatan 10 i Stockholm. Han blev 84 år gammal.
Forskning och text Christina Berglund Habo 2017.
Källor: Svar Riksarkivet samt boken ”Motor AB Trim, Trim och Triumf båtmotorer” vilken finns att köpa på vår hemsida.
Om du som läsare finner något som är felaktigt i vår text, eller kanske har något att tillföra denna, maila oss då på mailadressen:

info@batmotorsidan.se