batmotorsidan.se

Gottfrid Darck

Karl Johan GottfriedJohanssonDarck

Han föddes 27/6 1893 i Falu Kristine församling i Övre Elsborg kvarter 69 gård 5-6, föräldrarna var snickaren/bildhuggaren Karl Viktor Johansson född 8/3 1860 i Vika och modern hette Anna Ulrika Malmberg, född 1/3 1860 i Falun. Gottfrid Darck dog 22/7 1962 och då var han bosatt på Pålsundsgatan 1A i Högalid församling i Stockholms stad.

Falu Kristine kyrkoarkiv, Födelse-och dopböcker, huvudserie, SE/ULA/11441/C I/16 (1886-1894), bildid: F0007466_00268

Falu Kristine kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11441/A I/38 (1884-1893), bildid: C0012361_00259

Gottfrids far blev med tiden känd som en skickligbildhuggare vilken skapade skulpturer till flera kyrkor i Dalarna. Han skötte även drift och underhåll av timklockan i Stora Kopparbergs kyrka. Arvet han förde vidare till sin son var ”tusenkonstnärens och det tekniska snillet”.

Familjen flyttade9/11 1893 till Prästlägenheten kvarter nr 35

Falu Kristine kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11441/A I/41 (1894-1900), bildid: F0007414_00350

År 1900 bodde familjen i kvarteret 50 gård 6-7

Gottfrid boddehemma hos föräldrarna till dess han gifte sig, då flyttadehan till Norslund kv. Nr. 3. Han benämns nu för ”mekaniker”.

21/12 1913 föddes dottern Agnes Margareta Elisabet.

Falu Kristine kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/ULA/11441/A II a/10 (1910-1922), bildid: F0007426_00460

6/1 1914 gifte han sigmed Agnes SofiaErikssonfödd 24/9 1892 i Gubbo i Norrbärke Kopparbergs län.När hon dog 8/2 1973 bodde hon på Pålsundsgatan 1A iStockholm.

Norrbärke kyrkoarkiv, Födelse-och dopböcker, SE/ULA/11109/C/14 (1892-1894), bildid: F0008307_00031

27/9 1915 föddes dottern Irma Sofia Maria.

12/1 1917 flyttadehan med sin familj till Göteborg Vasa. Troligen var det i Göteborg Gottfrid utbildade sig till ingenjör

Falu Kristine kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/ULA/11441/A II a/8 (1910-1922), bildid: F0007424_00179

Gottfrid Darck hade en naturlig fallenhet som mekaniker och konstruktör. Han betraktades av motorbranschen som ”närmast genialisk”.

Någon gång under 1917-1920 flyttade han tillbaks med sin familj till Falun.

23/2 1920 föddes sonen Karl Erik Arne i Falu Kristine Kopparberg. Han dog samma år 27/5.I sonens ”födelsebok” benämns Gottfrid nu för ingenjör och han har även tagit efternamnet Darck.

Falu Kristine kyrkoarkiv, Födelse-och dopböcker, huvudserie, SE/ULA/11441/C I/18 (1908-1920), bildid: F0007468_00378

9/3 1921 föddes dottern Anna Birgit Kristina i Falu Kristine Kopparberg.

I församlingsboken 1910-1922 bor Gottfridmed sin familj i kv. 9 gård nr. 1 han benämns ingenjör och handelsresande.

Falu Kristine kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/ULA/11441/A II a/7 (1910-1922), bildid: F0007423_00057

I början av 1920-talet konstruerade han bl.a. båtmotorn ”Dalma” vilken tillverkades av Dalarnes Maskin & Motor AB i Falun.

9/11 1922 flyttadehan med familjen till Stennäsetsom ligger vid sydvästra delen av sjön Varpan och cirka fem kilometer från Falu centrum. Stennäset var ursprungligen en bergsmansgård och hytta.

Falu Kristine kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/ULA/11441/A II a/12 (1922-1933), bildid: F0007428_00285

Nytt bolag

Stiftelseurkund har i dagarna ingivits för ett bolag, benämnt Darcks Auto Products Company Aktiebolag, med ändamål att idka handels-och fabriksverksamhet jämte annan därmed förenlig verksamhet. Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Falun. Aktiekapitalet skall utgöra minst 40,000 och högst 120,000 kr. samt varje aktie lyda á 100 kr.Stiftare är: e.o. hovrättsnot. G.B. Ihrman, ingenjör Gottfrid Darck, disponent O. Pehrsson, fabr. Sven Bergström, alla i Falun, samt dir. G.H. Johansson i Storvik.Källa: Dalapilen 27/2 1923

Troligen var detta bolag sprunget ur ett tidigare företag som Gottfrid hade startat-Darcks Motor Co i Falun.

Darcks Ideal annons i Svensk Motortidning 1922
Darck och hans personal ur Falu Bildarkiv

26/6 1924 föddes sonen Karl Johan Bertil i Falu Kristine Kopparberg.

11/5 1925 registreras företaget ”DarcksMotor Company” i hustrun Agnes Sofia Darcks namn. Året därpå 15/11 1926 har firman försatts i konkurs. Detta kungjordes i ortstidningarna 21/1 1927 och i allmänna tidningar 28/1 1927.

Samtidigt med sitt eget företagande hade Gottfrid på 1920-talet även enanställning på DS-fabriken Svenska Motorcykelfabriken i Falundär han arbetade med bl.a. motorcyklar. Vid årsskiftet 1926 slutade han sina anställning vid fabriken.

Tråkigt nog hamnade Gottfrid ”i trubbel med rättvisan” några gånger under sin livstid, vilket var en stor nackdel för hans goda rykte och stora kapacitet som konstruktör av olika motorer och motordelar.

På 1930-talet började Gottfrid Darck att tillverka sina ”Gyro motorer”. Tillsammans med Folke Mannerstedt och Ruben Östlund konstruerade han två motorer. 29/9 1933 bildades AB Gyroverken Speed med styrelsesäte i Stockholm. I styrelsen ingick från starten direktör J.N. Gustavsson, ingenjör Filip Johansson, Gottfrid Darck samt löjtnanten Per Mannerstedt och hans bror civilingenjören Folke Mannerstedt. I november samma år ingick bröderna Erik och Nils Lindholm från Stockholmi styrelsen och nytt kapital tillfogades företaget. (Se personforskning Nils Lindholm).

1934 lämnade Gottfrid Darck AB Gyroverken Speed, och i hans ställe ingick nu Bo E Hjort som försäljningschef.

20/2 1936 sökte Filip Johansson och Nils Lindholm i AB Gyroverken Speed patent på ”tätningsordning för kullager”, som uppfinnare anges C.J.G. Darck. Patentet hade nr. 86152.

2/4 1936 sökte AB Gyroverken Speed patent på ”Anordning vid tvåtaktsförbränningsmotor”, uppfinnare C.J.G Darck. Patent nr. 86459.

26/7 1940 startas ytterligare ett bolag i hustrun Agnes Sofias namn: ämnar inom Stora Kopparbergs socken, adress Stennäset, Falun, idka fabriks och handelsrörelse under firman Darcks Maskiner A Darck, och hon har som prokurist antagit maken Gottfrid Darck. Detta kungjordes i ortstidningen 2/8 1940.

Ett år senare 9/8 1941 försattes firman i konkurs vid Falu domsagas norra tingslags.

1941 kunde man läsa tidningsrubriker som t.ex. ”Notoriskt obestånd” med anledning av en rättsprocess rörande has företag Darcoverken, Darcks Maskiner och Darco Patent.

1932-1942 finns han med sin familj i kvarteret 16 Bergslaget gård nummer 4,5,6 och 7. Han flyttade från Stennäset 13/10 1941.

Falu Kristine kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/ULA/11441/A II a/19 (1933-1942), bildid: F0007435_00567

27/4 1944 sökte Aktiebolaget Rational Maskiner & Verktyg i Stockholm patent på ”Låsanordning för medförsedda åkdon”. Uppfinnare G. Darck. Patent nr. 111056.

Trots sin brottsliga bana betraktades ändå Gottfrid Darck som både snäll och oförarglig, och mot sina arbetare var han alltid hederlig. I forskningen har vi pratat med släktingar till Gottfrid Darck, vilka också beskriver honom som en ”snäll storvuxen man” som inte gjorde en fluga förnär.

Gottfrid hade även på 1940-talet företagen DARMO-patenter AB och Ingenjör Gottfried Darck Konstruktionsbyrå på Liedbergsgatan 4 i Göteborg.

1948 flyttadefamiljen Darck till Svärtinge i Norrköping.

Runt år 1948 kan man läsai en tidningsnotis: ”Lätt cykelmotor blir modern kuli.

Från alla bilproducerande fabriker dyker det fram småvagnar och på motorcykelfabrikerna börjar man också gå in för små, lätta och behändiga maskiner. Nu har Allmotor kommit fram med en tvåtaktsmotor ’Kuli’ som verkligen ser ut att kunna bli var mans egendom. Och en mer lättkörd cykel kan man inte tänka sig. Motorn sitter på bakhjulet, lätt att montera utan ingrepp på skärmar, ram, hjul eller pakethållare. Med en kilrem drivs hjulet och motorn har en sådan dragningsförmåga att man inte behöver någon växellåda. Hela motorn väger 10 kg, och dessutom är den skattefri och ytterst bensinsnål, 5-6 mil per liter. En verklig ungdomens motor, överkomlig i pris och lätt att sköta”. Artikeln var troligen insatt i en tidning i Örebro där Aktiebolaget All-motor verkade. Det finns också en bild på ”konstruktören Gottfrid Darck med Kuli-Allmotorn”.

3/8 1950 sökte Aktiebolaget All-Motor i Örebro patent på ”Anordning för drivning resp. bromsning av cykelhjul eller hjul med liknande ekeranordning”. Uppfinnare G. Darck. Patent nr. 129720.Samma år visade han på S:t Eriksmässan upp sin konstruerade utombordare ”Weng”. Andra båtmotorer som förknippas med honom är Greisz, Darax och Svedax.

Gottfrid Darck fortsatte nog med sina konstruktioner och olika idéer så länge han orkade.

Både Gottfrid och hustrun Agnes var skrivna på Pålsundsgatan 1A i Högalid församling när de dog 1962 respektive 1973. Om de gjort fler gemensamma flyttningar än dem som nämns i texten har vi inte forskat vidare om.

Vår forskning om Gottfrid Darck ger sig inte ut för att vara en komplett livshistoria. Vi har bara försökt teckna ett helt långt människoliv i några få meningar och då vi inte heller har varit bekant med personen ifråga förlitar vi oss enbart på fakta från olika källor vilka alla är offentliga. Om ni som läsare hittar några fel i  forskningen eller kanske har något att tillföra denna får ni gärna maila oss på mailadressen nedan:

info@batmotorsidan.se

Våra källor har varit Svar Riksarkivet.

Sveriges dödbok 1901-1913

Tidigare forskning utförd av Bertil Sporrong i Habo vilken finns publicerad i hans bok ”Gyroverken Speed AB. Båtmotorer och stationära motorer” vilken finns att köpa i Båtmotorshoppen här på sidan.