batmotorsidan.se

Carl Alderik Hult

Carl Alrik (Aldarik) Hult


Han föddes 14/12 1867på Cristineholm i Helgona församling i Södermanlands län och när han dog 1/12 1964 bodde han på Valhallavägen 160 i Oscars församling i Stockholm.

Helgonakyrkoarkiv, Födelse-och dopböcker, SE/ULA/10395/C/3 (1861-1885), bildid: F0003488_00056

Fadern Olof Hult föddes 19/8 1826 i Elgå och dog 7/8 1874 endast 48 år gammal. Modern hette Stina Maja Lagervall född 8/2 1825, hon dog 21/9 1886 i Stockholm.

Helgona kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/10395/A I/17 (1866-1870), bildid: C0005537_00019

Olof Hultvar en mycket duktig och skicklig gårdssmed och hantverkare, vilken arbetade mycket hårt under långa arbetsdagar i sin smedja på gården Christineholm. Möjligen var det detta som ändade hans liv då kroppen inte orkade längre. När han dog efterlämnade han änkan med sju barn-fyra döttrar och tre söner av vilka Carl Alrik var den yngsta av dem. Äldste sonen Axel var den som sedan övertog faderns arbete i smedjan. Enligt släktforskning om familjen Hult var det nu den fjärde generationen av smeder och mekaniker som funnits i släkten som verkade i samma anda. Alriks bror Oscar Walfrid vilken föddes 12/10 1863, började också i tidig ålder att arbeta i sin fars smedja. Det var kanske nu som bröderna Hults experimentlusta startade, då brodern Oscar efter dagens arbete på kvällarna började experimentera med att uppfinna en liten ångmaskin vilken göts av rödgods i den gamla smedjan. Efter detta framställde han ett par rullskridskor och slutligen en sinnrik gymnastik-eller rygghackningsapparat. Lille bror Alrik gjorde sin bror Oskar sällskap i smedjan på kvällarna, där han med stort intresse fick följa experimenten från början till slut.

1/10 1875 flyttade brodern Axel till Stockholm.

Helgona kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/10395/A I/18 (1871-1875), bildid: C0005538_00019

I folkskolani Skresta vilken var inrättad av greve Wachtmeister, blev Alrik bäst i sin klass och gick ut med fina betyg.

1882-arbetade hansom jord-och skogsarbetare.

1883-konfirmerades han i Nyköping. Samma år hade han en kortare anställning hos en smedsmästare i Nyköping, där han stannade endast i tre veckor. Äldste brodern Axel lyckades sedan skaffa honom en anställning i Stockholm, därhan fick arbeta som hjälpare till sin bror Oscarvid Grundbergska fabriken. 18/5 1883 fick han börja vid fabriken som smedslärling.

1883-1886-var han elev vid aftonkurser vid Borgarskolan i Stockholm där han läste engelska.

1884-var han smedslärling vid J.W Grundbergs fabrik, lönen var 14 öre/timmen.

1885–1886-arbetade han som svarvare hos AB Palmcrantz & Co.Han började där som springpojke på förrådet, men fick sedan stå vid en liten obetydlig svarv för att lära sig svarva. Brodern Axel hade köpt en mindre smides-och mekanisk verkstad på Norrlandsgatan, och det var där Alrik började så smått med sina uppfinningar. Han började på helgerna med en uppfinning av en automatisk försäljningsapparat.

AB Palmcrantz & Co 1880 Bildkälla: https://digitaltmuseum.se/

1886-1887-var han svarvare hos AB Separator.20/8 1886 fick han genom brodern Oscars förmedling en anställning som svarvare hos Aktiebolaget Separator. Han bodde på Fleminggatan 48 i Stockholm tillsammans med brodern Oscar och modern som flyttat till sina söner från Nyköping. Dock avled hans mor 21/9 1886 och hushållet upplöstes.

AB Separator grundades 1883 av Gustaf de Laval och Oscar Lamm. Företaget bytte sedan namn 1963 till Alfa-Laval. 1887 såldes separatorer utvecklade av Gustaf de Laval av Oscar Lamm J:r.

1887-gick hans stora dröm i uppfyllelse: drömmen om att få åka till Amerika. 9/3 1887 lämnade han Stockholm och reste som tredje klassens passagerare med en av Guionlinjens stora ångare över till staden New York. Med i bagaget hade han ett rekommendations brev skrivet av bl.a. Axel Danielsson och Hjalmar Branting där det stod att ”commissioned as correspondent to Social-Demokraten”. Alrik hade sedan 1885 engagerat sig politiskt och var god vän med dåtidens samhällsomstörtare August Palm, Axel Danielsson och Hjalmar Branting.

18/3 1887 ”landade” han i Castle-Garden i New York, där det var snöfall men tö och slaskväder. Dagarna efter vandrade Alrik omkring på stadens gator för att söka arbete. Efter många äventyr slutade det hela med att han fick ett arbete i staden Susquehanna som maskinist på en lokomotivverkstad. Där stannade han i ett år och några månader. Efter det reste han genom landet till Denver där han fick ett arbete på en mekanisk verkstad för tillverkning av gruvmaskiner.

1888 var han även anläggningsarbetare vid byggandet av en ny spårväg i Denver. Alrik hade tillsammans med sin bror Oscar planerat att konstruera en ny variant av mjölkseparator, och med sparade pengar på fickan började Alrik själv med att göra själva gjutmodellen till separatorstativet. När modellen var färdig beställde han gjutgodset och hyrde en verkstadsplats med svarv hos en mekanisk verkstad på Laramie Street. Där utförde han själva allt arbete på separatorn med undantag av fräsningen av kugghjulen som hörde till separatorns utväxling.

7/8 1889 sökte sedan Alrik och Oscar patent på separatorn i USA, dock kom denna första separator aldrig till någon användning annat att den sedan blev grunden till den s.k. Excelsiorseparatorn. När experimentet var färdigt var också pengarna slut och Alrik fick söka ett nytt arbete. Han fick anställning vid uppförandet av maskineriet för kabeldriften till Denvers nya kabelspårväg som höll på att anläggas i staden. Arbetet som var hårt och slitsamt slutade med Alrik skadade sitt ben och därmed fick sluta sin anställning. Efter detta fick han ett nytt arbete vid en verkstad vilken tillverkade ljuskronor och annat konstsmide. När detta arbete sedan tog slut började han arbeta med sin egen uppfinning, en automatisk cigarettförsäljningsapparat. Det hela slutade med att Alrik fick en beställning på apparaten, och priset blev 1.000 dollar samt rätten till uppfinningen för Amerika.

Det var svårt att få arbete i Denver och Alrik blev tvungen att resa vidare, nu till Wyoming där han fick anställning vid Union Pacific-banans järnverksverkstäder i Rawling. Arbetet där blev väldigt hårt och slitsamt ute i lokstallarna under sträng kyla. Trots svårigheterna stannade han på detta arbete till 23/12 1889 då han med nya pengar på fickan återigen reste ned till Denver. Men resan stannade inte där, utan Alrik fortsatte sedan till New York där brodern Oscar nu befann sig. Genom broderns förmedling fick han sedan ett arbete vid Fort Wayne Electric Co. I Brooklyn. Han resonerade nu med sin bror angående en idé om en hängande separatorkula och Alrik ville så fort som möjligt pröva om idén var gångbar. Bästa och billigaste sättet var att utföra experimentet hos äldsta brodern Axel i hans verkstad påNorrlandsgatan, därför började Alrik sin hemresa till Sverige i juni 1890. På biljetten stod det ”tur och retur”, för Alrik ämnade inte bli kvar i Sverige efter det att han tillverkat sin separator. Tanken var att han skulle ta separatorn med sig på återresan till Amerika och väl framme skulle han sedan bilda ett separatorbolag och få sin uppfinning exploaterad. Men planerna ändrades i och med att han fick en ”svensk” man intresserad av den nya produkten, vilken även ordnade med aktiekapitalet till ett nytt bolag som fick namnet Mejerimaskinaktiebolaget Excelsior. Patentet till uppfinningen uttogs 8/10 1890. I Sverige såldes separatorn sedan av Carl Jacobsén och Co och den exporterades även till Norge och England.
Alrik kom dock ”på kant” med bolagets styrelse och han sålde brödernas aktier till ingenjör Frykholm och slutade sedan sitt arbete i företaget.
Brodern Oscar hade återvänt från Amerika och de hyrde nu gemensamt en experimentverkstad på S:t Eriksgatan 9, där utförde de sedan flera experimentarbeten och tillverkade olika artiklar. Man förbättrade Excelsiorseparatorns funktion och sålde sedan denna med royalty till AB Excelsior. De tog även patent på en konservöppnare som dock visade sig rosta eftersom den inte var tillverkad av rostfritt stål. 1893 hade man tagit patent på en ”fjädrande friktionsutväxling för hastigt roterande axlar” som sedan kallades för Centratorväxeln, utifrån denna som bas utvecklade sedan bröderna ett antal maskiner för olika ändamål.

1/4 1893 gifte han sig med Jenny Hildur Therese Åkerlund i Adolf Fredriks församling. Hon föddes 24/11 1870 i Klara församling och när hon dog 9/6 1946 var de bosatta på Valhallavägen 160 i Stockholm.

Adolf Fredriks kyrkoarkiv, Vigselböcker, SE/SSA/0001/E II/4 (1892-1894), bildid: 00028399_00038

1894-fick bröderna patent på en roterande ångmaskin som på samma gång var en utväxling och ångmaskin.

1895-Detta patent ledde sedan till ett annat patent på en ångmaskin 9/7 1895 som sedan fick namnet Bröderna Hults Rotationsångmaskin. De hade nu Centratorväxeln och den roterande ångmaskinen färdiga för försäljning i större skala. Därav bildade bröderna ett aktiebolag 6/12 1895 för vardera av dessa produkter. Företagen hette nu AB Centrator och AB Bröderna Hults Roterande Ångmaskin. Styrelsen i båda bolagen bestod av som VD grosshandlare D Hald, direktören i Sveriges Allmänna Exportförening Vilhelm Tesch samt C.A Hult och O.W. Hult. Försäljningen började med den s.k. Butterflyseparatorn vilken introducerades på den engelska marknaden. I Sverige och Finland skedde försäljningen genom återförsäljare.
Utifrån Centratorväxeln utarbetade man och sålde olika maskiner som t.ex. fläktar för hand-och maskinkraft, slipmaskiner för hand-och maskinkraft, däribland en universalslipmaskin.

21/9 1895 föddes sonen Vendell Phillips Adalrik på Flemmingsgatan 48i Kungsholms församling.

Kungsholms kyrkoarkiv, Födelse-och dopböcker, SE/SSA/0011/C I/21 (1895-1896), bildid: 00026610_00094

1897-var den stora Industriutställningen i Stockholm där bröderna fanns representerade med båda sina bolags uppfinningar.
Samma år6/5föddes sonen Gunnar Ulf Adalrikpå Flemminggatan 48i Kungsholms församling.

Kungsholms kyrkoarkiv, Födelse-och dopböcker, SE/SSA/0011/C I/22 (1897-1898), bildid: 00026611_00048

1898-avled D. Hald och efter honom valdes som VD i AB Centrator Alrik och VD i AB Bröderna Hults Rotationsångmaskin blev hans bror Oscar.Samma år byggdes en ny verkstad på Hummersberg. Bröderna fortsatte med att förbättra och utveckla sina produkter, och man tillverkade bl.a. en enklare modell av Butterfly separatorn som fick namnet A.B.C.-separatorn.
1900-bor Adalrik med sin familj på Kungsholmen Kettingen N:13.
1903-På grund av ekonomiska svårigheter i och med nysatsningen av verkstaden med nya maskiner, samt att de i bolaget med främst ekonomiskt stöd Hald och Tesch båda dog med kort mellanrum, tvingades bröderna att avveckla AB Centrator. Men bröderna gav inte upp. De lyckades finna nya intressenter för separatoruppfinningarna (med flera olika patent).1/9 1903 bildades ett nytt bolag-AB Pump-Separator och stiftarna var redaktör J.A. Björklund, direktör E. Hirsch, ingenjör C.A. Hult och förra kontorschefen hos Centrator Georg Lange. Aktiekapitalet var från början 50.000 kronor men detta kom med åren att ökas till 15 miljoner kronor. Verksamheten bedrevs på Igeldammsgatan i Stockholm i industribyggnaden som tilhört AB Centrator. Man tecknade ett kontrakt mellan bröderna Hult och bolaget om övertagandet av deras uppfinningar inom separatorbranschen, där bröderna skulle få halva nettovinsten av bolagets verksamhet efter avskrivningar och en viss aktieutdelning. Det var den s.k. Pumpseparatorn med fyra olika patent som man nu satsade mest på.
1907-slumpade bröderna Hultbort det mesta av sin royalty i bolaget och avgick ur styrelsen. Detta p.g.a. att Alrikinte kom riktigt överens med bolagets affärsledning. Den största orsaken till att bröderna sålde royaltyrätten i AB Pump-Separator var den att de ville satsa på nya uppfinningar och nya produkter. 10/4 1905 hade de fått patent på en ny förbränningsmotor för fotogen som kombinerades med en pump för vattenuppfordring. Detta patent lade grunden för AB Archimedes som bildades officiellt 2/2 1907 av C.A. Hult, O.W. Hult samtdr. Carl Setterberg, Erik Cederlöf och Hugo Asplund. Bolaget skulle exploatera uppfinningar inom förbränningsmotorområdet och en av Alrik konstruerad mjölkseparator. Det togs många patent på förbränningsmotorn innan den blev klar för tillverkning som den första Archimedes utombordsmotorn.

1910-beslutades att AB Pump-separator skulle köpa in hela royaltyrätten av bröderna, som nu endast hade kvar 25 %. Detta visade sig sedan bli en stor förlustaffär för bröderna Hult. Om Alrik hade valt att bli kvar som styrelseledamot i bolaget hade han därifrån fått en årlig inkomst på cirka 30 000 kronor. Bolaget hade under åren växt sig allt större och större och marknaden hade spritt sig över hela världen. Vid bolagets sista aktieemission fick Alrik företrädes rätten till tecknandet av aktier för 84 000 kronor. Mot aktierna som säkerhet fick han sedan ett lån av banken för inköp av dessa. Oturligt nog vände trenden och bolagets nedgång

gjorde att han fick sätta hela sin förmögenhet i pant för att täcka lånet från banken. AB Pump-Separatorsattes sedan under administration av banken och aktiekapitalet nedsattes till 10 miljoner kronor. Småningom hämtade sig bolaget ur krisen och blev uppköpt av AB Separator för 10 miljoner kronor, fastigheten såldes och tillverkningen avseparatorer förändrades till andra typer och flyttades till Södertälje.
1911-fick Alrik upp ögonen för en amerikansk utombordsmotor med namnet Evinrude som tidigare sålts i Sverige med en klumpigare typ. Han köpte en egen motor och prövade denna, och i och med detta blev han klar över att en utombordsmotor kunde bli ett bra tillverkningsobjekt för AB Archimedes bolaget. Efter några veckor var den nya motorn klar, den kallades då för balansmotorn.

1912-kom det första prospektet över Balansmotorn ut och bruttopriset var 375 kronor. Det andra prospektet utkom samma år och detta innehöll ett intyg från Frans Kockum om Balansmotorn som användes som driftmotor att föra segelskutan Nike kanalvägen från Stockholm till Göteborg. Beställningarna strömmade nu in och bolaget fick svårt att hänga med i svängarna. Fabriken var för liten, kapitalet likaså, därför skedde en nyemisson av aktier på 250.000 kronor.
1913-överlämnade Alrik sin VD post i bolaget då denna varit alltför betungande. Den nya direktören lyckades inte med att få aktieemissionen tecknad och Alrik själv fick därför med hjälp av disponenten Knut Almström på Rörstrand bli introducerad hos amiral Arvid Lindman för att intressera honom för bolaget. Amiralen tecknade 10.000 kronor och sedan rullade allt på och nyteckningen blev snart fullgjord.

1918-1923-blev genom första världskriget och dess verkningar svåra år för bolaget. Aktiekapitalet var 1923 1.500.000 kronor vilket man sedan tvingades nedsätta till 750.000 kronor på grund av förlusterna under depressionsåren. Men trots motgångar låg man inte på latsidan. Förbättringar och nykonstruktioner tillkom hela tiden, bl.a. försågs motorn med magnettändning istället för batteritändning. Många olika patent blev sedan beviljade på motorn och andra uppfinningar.
AB Archimedes var nu störst i Europa men konkurrensen från USA var hela tiden dem i hälarna. Men allt var inte av ondo då konkurrensen bl.a. sporrade företaget till att utveckla motorer för båttävlingar. Men det dröjde inte länge förrän nästa krig var i antågande och bristen på bensin gjorde att framtiden för bolaget återigen blev ovisst. Efter 34 år i styrelsen beslöt sedan Alrik Hult att sälja bolaget till AB Electrolux 1941.

Alrik Hult skriver i sitt ”bokslut” över sitt liv i boken Uppfinningarn-Historien om bröderna Hult och utombordsmotorn Archimedes följande:

”Allt som allt kan jag säga, att mitt liv från första stund och till nu varit mycket intressant och lärorikt. Jag har kommit i tillfälle att besöka en del länder utom Sverige, som Förenta Staterna, England, Tyskland, Frankrike, Italien, Belgien, Holland, Danmark, Finland och Norge. Detta som en direkt följd av min uppfinnareverksamhet, om jag undantar Amerika. Den förnämsta vinsten av denna min verksamhet anser jag dock vara den frihet och det oberoende som den medförde. Sedan jag slutade min anställning hos Fort Wayne Electric Co. I Brooklyn i slutet av maj månad 1890 har jag ej haft någon annan tjänst än en sådan, där jag innehaft en teknisk eller dirigerande chefsställning inom de företag jagoch min bror Oscar eller jag ensam varit grundläggare eller upphovsman till. Denna frihet medförde i första hand den oskattbara fördelen att jag fått tid och möjlighet att framför allt vara människa, för vilken intet mänskligt är främmande. Jag har fått tid att mer än mången ägna mig åt det jag skattade högst redan i min tidiga ungdom, åt böckernas värld, och har därigenom kommit i andlig kontakt med mänsklighetens bästa andaroch kunnat draga nytta av deras lärdomar. Jag är den lyckliga ägaren av 25 hyllmeter böcker som äro mina bekanta och vänner och som ej påtvingat mig sin uppmärksamhet men som alltid finns till hands då jag vill återknyta bekantskapen”.
Förutom ovan nämnda sysselsättningar var Alrik även aktiv i Stockholms allmänna teknikförbund, AB Stockholms Smidesfabrik samt Svenska Uppfinnareföreningen.

Medlemmar av Svenska Uppfinnareföreningens styrelse uppvaktar Axel Welin på hans landställe i Tyresö fredagen den 2 juni 1944 med anledning av en donation på 6000 kr Welin gjort föreningen. Personerna är frånvänster: ing. C.A. Hult, som även samtidigt donerade 6000 kr, ing. Axel Welin, dir. Albin Johansson, ing. Fr. Carlsson, dir. Selim Karlebo samt civiling. Birger Kock. Bildkälla: https://digitaltmuseum.

Källor: boken ”Uppfinnarna-historien om bröderna Hult och utombordsmotorn Archimedes”.
”Utombordsmotorn Archimedes historik” av Bo Fred i Uppsala. Samt olika källor på internet.

Om någon finner något att tillägga i texten eller upptäcker ev. fel i denna, maila oss då på mailadressen:
info@batmotorsidan.se