batmotorsidan.se

Bröderna Hugo & Stefan Ericsson

Sven Hugo Eriksson

Född 7/1 1917i Transtai Lockneförsamling i Jämtland, död 1 febr.2000 i Tandsbyn.

Lockne kyrkoarkiv, Födelse-och dopböcker, SE/ÖLA/11074/C/7 (1909-1926), bildid: F0012389_00049

Föräldrarna var jordbruksarbetaren Erik Karlsson, född 12/2 1884 och Emma Jakobsdotter, född 6/3 1890.

18/9 1919 flyttade familjen till Marieby Bye Nr. 1. Där levde de som ”torpare” fram till 11/11 1921 då familjen flyttade tillbaks till Lockne igen, nu till BlekaNr. 3.

Lockne kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/ÖLA/11074/A II a/2 (1904-1921), bildid: F0012379_00222

Marieby kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/ÖLA/11076/A II a/2 (1906-1934), bildid: F0012375_00012

Lockne kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/ÖLA/11074/A II a/2 (1904-1921), bildid:F0012379_00046

1923-blev nästa flyttning, nu till Tand Nr. 2 där Erik Karlsson nu står som ”lägenhetsägare”. Här tar församlingsböckerna slut för Lockne kyrkoarkiv.

Lockne kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/ÖLA/11074/A II a/4 (1922-1930), bildid: F0012381_00260

27/8 1944 gifte han sig med Gunhild Elisabet, född 22/7 1923 i Oviken.Samma år startade han företaget Tandsbyns Mek. Verkstad & Co tillsammans med sin bror Stefan. Först tillverkades huvudsakligen gengasaggregat. Som kuriosa kan nämnas Hugo Ericsons försök med gengasdrivna flygplan. Hugo som var mycket flygintresserad byggde själv flera flygplan varav ett lyfte med en gengasdriven motor.

1946-tillverkade Hugo Eriksson för eget bruk en båtmotor som han kallade för ”Fantom”.

1947-ändrades namnet på båtmotorn till ”Delfin”. Den första serien tillverkade motorer bestod av 14 st.

Företaget gick bra och 1948 var sex personer sysselsatta i tillverkningen som detta år uppgick till 150 motorer.

1949-startade Hugo tillsammans med sin bror Stefan och sågverksägaren Einar Andersson i Fåker (passiv delägare) Tandsbyns Mekaniska Verkstad, Bröderna Ericson & Co.

Tillverkningen fortgick i en verkstad på 100 kvm samt i delar av en nedlagd ladugård. Detta år 1949 började tillverkningen av en ny modell av Delfin-typ 58 med en effekt på 2,5 hk och cylindervolymen 58 cc. Man tillverkade 250 motorer och hade tolv anställda i företaget.

Såhär skriver man i skötselanvisningarna för motorn1955: ”Ett ord på vägen

Sedan Ni nu är ägare till en ’Delfin’ utombordsmotor, vill vi med denna skrift söka klargöra motorns konstruktion och ändamål, ävensom dess skötsel och underhåll.

Vi vill först som sist framhålla att motorn i sin nuvarande utformning är-och ger sig inte ut för att vara något annat-en idealisk motor i den mindre klassen, spec. lämpad för våra rikt förekommande insjöar.

De synpunkter som legat till grund för motorns konstruktion äro bl.a.: Den bör vara liten och lätt för att bekvämt kunna transporteras, kräva enklast tänkbar skötsel vid start och körning, samt kunna köras sakta en längre tid utan att någon skada uppstår på grund av otillräcklig kylvattentillförsel. Eder nya ’Delfin’-motor har alla dessa egenskaper”.

1952-tecknade bröderna ett kontrakt med firman Hans Osterman i Stockholm. Han blevderas generalagent och man beräknade att han skulle sälja cirka 1000 motorer/år.

1953-bröt man kontraktet med Osterman då försäljningen därigenom inte gått så bra.

1954-kompletterades utombords serien med modellen Delfin 96.

1956-introducerades båtmotorn Delfin 66 på marknaden och man slutade tillverka de tidigare typerna 58, 80 och 96. Fram till 1956 hade företaget sålt cirka 10 000 båtmotorer.

 

Konstruktören Bengt Bister som också innehade andra patent konstruerade senare röjsågar som till viss del byggde på Delfinmotorn. Prototypen togs fram rekordsnabbt på bara 18 dygn för att ställas ut på en skogsmässa 1956. Röjsågarna som såldes med märkesnamnet Companion började säljas till kund 1957.

1960-Bengt Bister konstruerade också två motorsågmodeller för Tandsbyns Mek. Verkstad, dessa kallades Companion MS1 (=motorsåg typ 1) och MS2 (Typbeteckning i handeln 2-78). Motorsågstillverkningen startade enligt uppgift från konstruktören 1960 med lanseringen av motorsågen Companion MS 1. Hösten 1960 levererades först ett 10-tal provsågar. Serietillverkning och försäljning i större antal till kund startade strax därefter.

Companion sålde enbart genom direktförsäljning från fabrik och hade inga återförsäljare. Förutom normal försäljning styckevis fanns alternativet ”tvillingköp”. I tvillingköp ingick två motorsågar samt svärd och kedja för en såg. Paket bestående av två drivenheter och en skärutrustning kostade 1290 kr plus oms (sept. 1966). Tanken med detta var att om en drivenhet gick sönder flyttade man svärd och kedja samt sände den trasiga till tillverkaren i Tandsbyn Jämtland för reparation.

1972-uträdde Sven Hugo och Stefan Ericson samt Olof Einar Andersson ur handelsbolaget Tandsbyns Mekaniska Verkstad Bröderna Ericson & Co. Nya ägare till företaget blev Husqvarna Sundsvalls Depot AB och Husqvarna Symaskiner AB i Solna. Det nya namnet blev firma Tandsbyns Mek. Verkstad Husqvarna Sundsvalls Depot AB & Co. Rörelsen skulle fortsättningsvis bli kvar i Tandsbyn.

Hugo Eriksson blev 83 år gammal och förblev sina hemtrakter trogen under hela sitt liv.

Karl Stefan Eriksson

Han föddes 26/12 1919 i Marieby Bye Nr. 1 och när han dog 31/12 1997 var han bosatt i Tandsbyn.

15/7 1945 gifte han sig med Märta Kristina, född 15/7 1922 i Sunne, död 26/6 2003 i Tandsbyn.

Karl Stefans biografi är till stor del lik brodern Hugos vad gäller arbeten och livsverk. Hur han för övrigt levde sitt liv vet vi inget om. Men precis som brodern förblev han sin hembygd trogen ända till sin död 1997. Han blev 78 år gammal.

Vid eventuella tillägg eller kommentarer på ovanstående text så kontakta: info@batmotorsidan.se