batmotorsidan.se

Bo E Hjort

Bo Erik Hjorth

Han föddes 6 augusti 1905 på Odengatan 34 i Johannes församling i Stockholms stad.  Han dog 19 augsti 1997 och var då bosatt i Prästnibbla i Svartsjö Färingsö i Ekerö kommun.

Jakob och Johannes kyrkoarkiv, Födelse-och dopböcker, SE/SSA/0008/C I a/34 (1905-1907), bildid: 00025634_00079

Föräldrarna var ingenjören Johan Erik Hjorth, född 23/2 1871 och Clara, född Waldenström 12/12 1873.

Hans far var bl.a. disponent för AB Skånskacementgjuteriets Stockholmsavdelning 1903–1916, vice VD där 1914–1916, VD i Betongbyggnadsarbetarna Tre Kronor 1916–1930.

Fadern var även ordförande i Cementarbetsgivareföreningen 1902–1918, ordförande i Centrala arbetsgivareförbundet 1911–1918, ledamot av Stockholms stadsfullmäktige 1907–1917 och 1927–1933.

1924-blev Bo student på reallinjen där han läst tyska, engelska och franska. 1926-tog han reservofficersexamen vid artilleriet.

1929–1931-hade han en anställning hos Sveriges allmänna Exportförening.

1929–1938-tävlade han med stora framgångar i racerbåtstävlingar, han blev bl.a. både svensk och finsk mästare och tävlade i Tyskland, Spanien och Frankrike.

1930-var han med i stiftandet av Kungl. Motorklubbens raceravdelning där han också en tid var ordförande och hedersledamot.

1931-läste han till civilekonom på Handelshögskolan juridiska linjen.

1932-gick han ut Handelshögskolan som civilekonom. 1931–1932-arbetade han hos AB Byggnadsvaror på försäljningsavdelningen.

1932–1934-arbetade han hos Städernas Försäkringsbolag Gothia. 1934 vann han även loppet ”Mälaren Runt”.

Bo Hjorth Mälaren Runt 1934

Han gifte sig första gången med författarinnan Harriet Albihn, född 9/8 1908 och med henne fick han dottern Agnete 1930 och dottern Karin Boel, född 19/5 1935.

1935–1939-drev han det egna företaget Motorbåten, Bo E Hjorth vilket han registrerade 3/2 1934. Samma tidsperiod var han generalagent för AB Gyroverken Speed i Falun.

Med egna ord berättar Bo Hjorth följande berättelse:

”Lite historik om en racerbåt.

Det handlar om en amerikansk utombordsracerbåt av fabrikatet Wagner avsedd för dåtidens största tävlingsmotorer klass X med 1000 cm3 cylindervolym, och en effekt av 60 hk och i trimmat skick än mer. Det var frågan om en något begagnad båt byggd 1934 eller 1935, -vanlig båttyp med ett steg och avsedd för all belastning i aktern så att den vid hög fart endast nuddade vattnet med steget. 45–50 knop kunde uppnås med ett sådant ekipage. En amatör och racerbåtsförare, Bo Hjorth, hade med växlande framgång deltagit sedan utombords-racerns allra första tid 1927–28, hade fått kontakt med en förare i USA, de Witte, som efter årets tävlingar erbjöd sina och kollegers använda och trimmade ekipage till försäljning. Det var på det sätt som den båten som det här handlar om kom till Sverige till säsongen 1936.

Vi saxar ur Kungl. Motorklubbens årsbok 1937 följande, författat av redaktör Gösta Holmström:”

”Den evinnerliga ’tvåan’.

…Det sades alltid om Bo Hjorth att han var den evinnerliga tvåan. Han kunde allt. Trimma motorer och köra motorer. Köra långa lopp och korta lopp—(red. Holmström romantiserade gärna litet. Förf. anm.) —Vintern mellan 1935 och 36 beslöt Hjorth, gammal kanonär som han är, att ladda den stora kanonen. Han tömde plånboken, sin egen och andras—. En amerikansk wagnerbåt inköptes, som såg ut som en eldröd flundra. Denna utrustades med en alldeles extra fin motor, en Hauptnertrimmad Elto, specialtrimmad bit för bit och kapabel att göra 55 knop. —

Bo Hjorth fortsatte sedan sin berättelse om olika tävlingar, vilket vi inte tar med i denna text.

11/1 1938 gifte han sig med Inga Carola, född 31/8 1911 i Hedvig Eleonora församling. Hon var dotter till urmakaren Karl Fredrik Grundström, född 24/10 1861 och Signe Amanda (född Lund) 11/6 1881.

1938-stiftade han Båt-och Motorleverantörernas förening i vilken han under åren var styrelseledamot, sekreterare, vice ordförande och hedersledamot.

Samma år gav han ut en liten skrift som hette: ”Vad som 1934 var ett hobby var 1938 Sveriges största båtmotoragentur”. Där skriver han följande:

”Båtbiten och motorintresserad tillhörde jag från början de hängivna utövarna av racerbåtsporten, när de snabba utombordsmotorerna för snart 10 år sedan satte ny fart på tävlingarna. Otaliga voro de tävlingar jag körde, och nästan lika många mina haverier. Så kom jag till att börja mina affärer i båtbranschen, ty de gamla ekipagen måste ju säljas för att jag skulle kunna skaffa mig nya.

Efter segern i ’Mälaren Runt’ 1934 erbjöds jag så ensamförsäljningen för A-B Gyroverken Speed i Falun, som då hade börjat sin tillverkning av små utombordsmotorer och marinmotorer.

1,659 motorer äro sålda sedan dess! Bara under 1938 såldes 548 Gyro-oräknat ett 40-tal i Dalarna. Till personer med namnet Andersson har i år gått 55 motorer! Så när följande icke ovanliga telefonsamtal börjar: ’Jo det är Andersson. Det var den där motorn…’, torde det vara oss förlåtet att vid nödgas svara: ’Vilken Andersson och vilken motor?’”

Han avslutar sedan den 4-sidiga skriften med orden: ”Båtintresset stiger för varje år. Att ha motorbåt är ej en lyx för ett litet fåtal. Det är den jäktade nutidsmänniskans bästa rekreation att komma ut på sjön. Affärsvolymen ökas motsvarande. I min firma kan man nu välja motor från 2 och till 80 hästkrafter. Låt 1939 bli ett motorbåtsår framför alla tidigare, både när det gäller eder försäljning och edert eget nöje!”

2/8 1939 flyttade han med familjen från Stockholm till Kristinehamn och Näckrosen 4.

Kristinehamns kyrkoarkiv, In-och utflyttningslängder, SE/VA/13289/B I/11 (1922-1944), bildid: 00035829_00196

1939–1943-var han tidvis inkallad vid A6 som divisionstross chef, löjtnant.

1940 föddes dottern Clara.

4/2 1942 föddes sonen Clas Erik i Kristinehamn.

1943–1945-var han tidvis inkallad vid A6 som batterichef, kapten. 3/5 1943 föddes sonen Johan Christian i Kristinehamn.

1939–1950-arbetade han som försäljningschef hos L.A. Larssons Gjuteri och Mekaniska i Kristinehamn, vilket sedan 1962 ombildades till Albin Motor AB. Där var han delaktig i framtagandet av motorbrandsprutan Albin-200, vilken delvis byggde på en av de båtmotorer som tillverkats i Gyroverken Speed AB.

1941-var han med och stiftade Svenska Brandredskapsföreningen, där var han även sekreterare och vice ordförande.

Bo Hjorth med sin dotter Agnete 1941.

1949–1970-arbetade han som VD hos AB Svenska Tempus, vilka säljer brandredskap.

1950–1974-ägde han (genom arv) Prästnibble och Ilända gårdar. Under åren 1950–1958 drev han jord- och skogsbruk i egen regi, därefter blev detta utarrenderat.

1974-levde han som pensionär på Villa Tallgården i Prästnibble.

Dödsfall: Ekonom och märkesman i svensk båtsport

Civilekonom Bo Hjorth, Prästnibble gård, Svartsjö har avlidit 92 år gammal.

Hans närmaste är barnen Agnete, Christian med hustru Eva-ianne, Clas samt barnbarn och barnbarnsbarn.

Bo Hjorth föddes i Stockholm, son till Erik Hjorth och hans hustru Clara, född Waldenström.

Bo Hjorth var en märkesman i svensk båtsport. Under 1930-talet vann han otaliga racerbåtstävlingar. 1934 segrade han i världens längsta racerbåtstävling, “Mälaren runt”. Svensk och finsk mästare blev han 1936 och vinnare i internationella tävlingar i Tyskland, Frankrike och Spanien. Under andra världskriget var han kapten i reserven och batterichef vid A 9. Han tillbringade många år i beredskapstjänst och erhöll då vits-ord som god organisatör och omdömesgill och handlingskraftig batterichef.

Efter den militära tiden blev Bo Hjorth framgångsrik försäljningschef för Albin Motor i Kristinehamn. 1949-70 var han verkställande direktör för AB Svenska Tempus, Stockholm, som under hans ledning utvecklades starkt till ledande företag i sin bransch.

Efter pensionering 1970 företog Bo Hjorth omfattande seglings-och motorbåtsfärder med många egna båtar. Framför allt USA och Västindien hörde till hans resmål. Genom arv blev han ägare till Prästnibble och Ilända gårdar på Färingsö där han drev jord-och skogsbruk i egen regi, vilket han senare utarrenderade och sålde till sin arrendator. Som pensionär bodde han på sin villa Tallgården, Prästnibble.

ANDERS BRAGÉE

Publicerad i Dagens Nyheter 5/9 1997

Källor: SVAR Riksarkivet samt information om Bo Hjorth från Bertil Sporrong i Habo, vilken han delvis delgetts av Bo Hjorths son Christian Hjorth i sin forskning vid framställandet av boken: ”Gyroverken Speed AB. Båtmotorer och stationära motorer” vilken finns att köpa via vår hemsida.

Om ni upptäcker fel och brister i vår text, eller har något att tillföra denna, maila oss då på mailadressen:

info@batmotorsidan.se