batmotorsidan.se

Algot Aldell

Nils Algot Valentin Aldell

1920-1992

 

Aldell föddes 14 oktober 1920 i Karlskoga, och han dog 19 december 1992 i Karlskoga.

Föräldrarna var smeden och verkmästaren Nils Allan Valentin Andersson i Backa Strand, född 19/7 1897 N. Kyrkotorp i Skaraborg och Olga Amalia Kristina Larsson, född 30/3 1900 i Filipstad.

1944-tar Algot Aldell sin ingenjörsexamen i Eskilstuna. Därefter arbetar han med försäljning på AB Bofors fram till omkring 1946 då han startar eget företag.

Han gifter sig 17/7 1948 med Ulla-Britt (född Nygren), född 8/2 1926 i Kvistbro (Örebro län)död 6/8 2003.

De får de gemensamma sönerna: Mats Göran Aldell, född 8/9 1957 och Per Ole Aldell, född 2/10 1954.

Varför Nils Algot Vallentin antog efternamnet ”Aldell”, har vi inte lyckats hitta historien till.

Algot Aldell startade egen verkstad i Karlskoga 1946 och verksamheten bestod av legojobb åt Jönköpings Motorfabrik. Aldell tillverkade delar till dieselmotorer åt dem, och snart övertog man större delar av Jönköpings Motorfabriks legotillverkning. Dock var marknaden för dieselmotorerna vikande vid denna tid, och vis avsina erfarenheter visste Algot Aldell att han måste finna andra vägar än legoarbeten i sin verksamhet. Han fick då idén om att motorisera ”småbåtsflottan”, vilket var högst aktuellt vid denna tid.

Den 20 september 1950 bildades företaget Aldells Mekaniska Verkstadsaktiebolag som skulle bedriva verkstadsrörelse och idka handel med mekaniska verkstadsprodukter. I företaget var Nils Aldell verkmästare och Uno Kärrman verkstadschef.

Hösten 1951 hade han utformat den första skissen på en utombordare, och med hjälp av Handelskammaren i Frankfurt fick han kontakt med tyske ingenjören Rudolf Busslapp från Saarbrücken. Aldell presenterade sin idé för Busslapp och denna återkom efter några månader med detalj-och sammanställningsritningar på en 1-cylindrig utombordsmotor.

1953 introducerades den första Aldell motorn på den årliga utställningen ”Allt för sjön”, det var modellen A-2.

Under åren 1953-55 tillverkades hela motorn utom kolven på fabriken i Karlskoga. År 1955 tillverkades tre typer av motorer på 2, 3 och 5 hk.

Företaget omorganiserades 30 november 1953 till Aktiebolaget Aldell Motor. Den tidigare inriktningen och aktiekapitalet, enligt ansökan till bolagsverket, var oförändrad.

Aldell Motor AB hade ett gott rykte inom branschen och man skriver i en facktidskrift på 50-talet om fabrikens ledning: ”Denna är synnerligen entusiastisk, yankeebetonat handlingssnabb, idéabsorberande och inte rädd för nya vägar samt synnerligen tilltalad av modern formgivning och därtill oerhört svenskt envis och förfärligt svag för ordet toppkvalitet”.

1958 träffas av en tillfällighet Algot Aldell och VD Ture Öberg vid Husqvarna Vapenfabriks AB, när han angjorde en brygga med sin roddbåt vid Vätterns strand. De var bekanta sedan tidigare, genom att Aldell Motor AB bl.a. tillverkade pedaler till Husqvarnas cyklar. Aldell frågade då Öberg om ”han inte funderade på att köpa sig en utombordare”, och Öberg berättade att Husqvarna hade idéer på att starta en utbordartillverkning. ”På stående fot” erbjöd då Algot Aldell Husqvarna att köpa hans företags utbordare. Husqvarna Vapenfabriks AB köpte därmed tillverkningsrätten till Aldell A-30 A, vilken var den då modernaste Aldellmotorn.

1963-ändrades namnet till Aldellverken AB.

1968-registreras en ny styrelse i Adellverken AB hos bolagsverket. Algot Aldell finns inte längre med i bolaget.

1970 bodde Nils Algot Aldell på Gärdesgatan 7 i Karlskoga tillsammans med hustrun Ulla Britt, sonen Mats Göran född 1957, och sonen Per Ole född 1954. Algot Aldell varmed i stadsfullmäktige i Karlskoga, medlem av Frimurarna och Rotary, samt hade som fritidsintressen fiske och fotografering. (Källa: Vem är vem? Projekt Runeberg).

Företaget omorganiserades till Aldellverken AB 26 sept 1963 och 2 maj 1974 ombildades företaget till SMT Machine Company Aktiebolag, då det även fick sitt säte i Västerås, och 1983 hette företaget Toolboxgruppen i Stockholm AB och 1988 hette företaget Procordia Leasing AB, och 1996 tecknades ett nytt namn enligt PRV: Fortos Leasing AB vilket genom fusion 1996-11-27 uppgick i Rexigo AB, men detta är efter perioden som båtmotortillverkare och vi går därför inte längre i forskningen om Algot Aldell.

Vid eventuella frågor(fel i texten)eller övriga upplysningar maila då:info@batmotorsidan.se