batmotorsidan.se

Adolf Fredrik Nyman

Adolf Fredrik Nyman

1866-1921


Adolf Fredrik Nyman föddes 9 februari 1866 i Malmö Caroli församling i Malmöhus län.

Malmö Caroli kyrkoarkiv, Födelse-och dopböcker, SE/MSA/00553/C I/11 (1861-1870), bildid: C0067629_00332

Nyman dog 13 juni 1921 och var då bosatt på Klostergatan 5 i Uppsala.

Uppsala domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Död-och begravningsböcker, SE/ULA/11632/F/13 (1918-1926), bildid: 00150930_00173

Han gifte sig 22 oktober 1893 med Lovisa Kristina Dorotea Åkerström, född 1868 i Uppsala.

Uppsala domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Lysnings-och vigselböcker, SE/ULA/11632/E I/6 (1889-1894), bildid: 80002743_00121

Efter att fadern Anders Fredrik Nyman dött år 1889 övertog hans mor företaget och verksamheten i den Kirurgiska instrumentmakare verkstaden på Dragarbrunnsgatan 25 Uppsala.1893 överlämnade modern företaget till sina båda söner Janne och Adolf Fredrik. Detta år tillverkades cirka 10 cyklar av märket ”Hermes”.
Sönerna etablerade sig i kvarteret Noatun i utkanten av Uppsala. Detta år bildades även företaget A.F & J Nymans instrumentmakeri och velociped fabrik, vilket sedan år 1899 blev till Aktiebolaget Nymans Verkstäder.
1894 flyttade bröderna verksamheten till Dragarbrunnsgatan 28 för att få större lokaler. Samma år hade företaget cirka 40 anställda, varav 10 var kvinnor ”vilka förfärdigade luftringar”. Detta år avled tre kvinnor av det cancerframkallande medlet bensol som användes vid tillverkningen av gummiringarna. Man bytte ut den kvinnliga arbetskraften till män som fick genomgå täta läkarundersökningar.
1895-hade man återigen ”vuxit ur” sina lokaler och flytten av verksamheten gick nu till Svartbäcksgatan 8.
Samma åranlände en velociped med ”petroleummaskin” till Nymans i Uppsala, den kom från Hildebrand & Wolfmüller i München. Detta blev en större sensation i staden Uppsala.

1896-tillverkade man cirka 100 velocipeder som de gav namnet ”Hermes”.

1898-hade företaget 48 anställda, och man tillverkade även däck och slangar. Cyklarna döptes med namnet ”Hermes”.

1899-bildade bröderna aktiebolaget Nymans verkstäder. Det blev Adolf Fredrik som blev VD i företaget och brodern Janne blev driftledare och verkstadschef. Samma år fick Janne Nyman i uppdrag att införskaffa pris på olika tomter som skulle kunna vara lämpliga för byggandet av en ny fabriksbyggnad. I april köptes tomterna 6 och 8 i kvarteret Noatun. De fastigheter som fanns där hade en yta på 42.000 kv. Fot och köptes av Nymans för 12.742 kr. I december 1899 hölls taklagsfest för byggmästaren, kontrollanten, verkmästare, leverantörer och byggnadsarbetare.

1900-byggandet av fabriken blev kraftigt försenat och anmäldes inte som fullt färdigt förrän den 31 juli 1900.

1903-tillverkade man den första motoriserade cykeln, en Hermes motorvelociped utrustad med en Clements påhängsmotor.

I folkräkningen för år 1900och 1910bor Adolf Fredrik på ”Torget N:o 3 o 4” med sin fru och barnen: Adolf Folke, född 1899, Karl Fredrik, född 1903, Dagmar Cecilia Dorotea, född 1907 och Ingrid Maria Kristina, född 1910.

Folkräkning 1910 -Uppsala församling, Uppsala län, bildid: Folk_103087-512

Runt 1910-talet hade företaget en stabilare verksamhet och man producerade cirka 3500 cyklar/år.

1910-drabbades butiken och verkstaden på Dragarbrunnsgatan 10 av en stor brand. Bröderna Nyman övergav nu detaljförsäljningen i egen regi och ägnade sig åt den expanderande cykeltillverkningen.

1911-köpte Nymans tomt nr. 5 i kvarteret Noatun. Fabriken ansågs redan för liten och krävde därför en utbyggnad.

1915-anslöts fabriken till Elektricitetsverkets högspänningsnät.

1916-köptebrödernafler tomter i kvarteret Noatun, tomterna nr. 3 och 4.

1919-öppnadesden första filialen i Malmö.

Det gick bra för företaget på 1910–20talet. Första världskrigets brist på bränsle gjorde att efterfrågan på cyklar blev allt större. Företaget gav goda vinster och man köpte in ytterligare tomtmark i kvarteret och lokalerna utvidgades. År 1920 blev den nya byggnaden i kvarteret Noatun färdig. 1920 såldes cirka 22000 cyklar och man hade omkring 490 personer anställda.

Bröderna Nyman såg nya möjligheter inom nya områden, och verksamheten utökades med: AB Svenska Dörrstänger i Stockholm, Upsala-Öregrunds Järnvägs AB och Svenska bostäder. För att utöka företagets gummitillverkning startade bröderna Nyman Upsala Gummifabrik AB som sedan köpte AB Stockholms Gummifabrik i Ulvsunda.

Det var 20-talets deflationskris som drabbade Nymans verkstäder väldigt hårt, och 1921 inskränktes driften till fyra dagar i veckan och man tvingades säga upp cirka 300 av de anställda. På sommaren samma år upphörde driften helt under tre månader. Förlusterna för 1921–22blev enormt stora, cirka 700000 kr.

Kanske blev detta för mycket för bröderna Adolf Fredrik och Janne Nyman, då båda avled kort tid efter varandra. Adolf Fredrik dog 1921 och Janne dog 1923. Dock levde företaget vidare efter brödernas bortgång, och år 1923 var fabriken åter i full gång.

Bildkälla:
https://www.collra.com/user/38/collections/761/2754/samling/mina-platskyltar
Vid eventuella tillägg (eller felaktigheter) av uppgifter i texten, kontakta då: info@batmotorsidan.se
Källor:http://www.uppsalaindustriminnesforening.se/nymans-verkstader-2/Forskning via SVAR och Riksarkivet.
Nymans Verkstäder Cykelgiganten i lärdomsstaden Uppsala av Jean-Paul Darphin.