batmotorsidan.se

Fotogendrivna båtmotorer

Fotogendrift av båtmotorer

Vi har fått frågan om varför inte fotogendrivna utombordare blev mer van-liga, här kommer en liten sammanfattning om två fotogendrivna utombor-dare som finns i Bertil Sporrongs samling.
Under historiens gång har flera tillverkare försökt sälja båtmotorer som drevs med fotogen. En känd motorman, Bo Hjorth som var generalagent för Gyro på 30-talet, rekommenderade fotogendrift av motorer. Gyroverkentillverkade under 1930-talet två utombordare för fotogendrift som hette ”Gyro Stora Björn”,samt många olika typer av fotogendrivna inombordare.Gyro Stora Björn finns under båtmotorer på hemsidan.

Bildkälla: ur Bertil Sporrongs samling.

”Stora Björn-världens första fotogendrivna utombordare.
Till Gyroverken kom med tiden in önskemål om ytterligare modeller utöver typ 125/Lilla Björn och typ 250. Det var kunder som frågade efter starkare motorer, snabbare motorer, snålare motorer osv. Bland frågorna som åter-kom var önskan om en robust, stryktålig bruksmotor med stor dragkraft lik-nande konkurrenten Penta U-21. Det som sägs vara inledningen på kon-struktion av en liknande bruksmotor kom från en fiskare i Haparanda.
Fiskaren sökte en ny motor till sin fiskebåt med hög dragkraft och samtidigt låga driftskostnader. Fiskarens önskemål fördes vidare till generalagenten och Bo Hjort personligen. Bo Hjort som såg en ny nisch för Gyros utombor-dare funderade på lämpliga lösningar. Bo Hjort ville utnyttja de goda egen-skaperna fråninombordarna: låg driftskostnadgenom fotogendrift samt hög dragkraft med en lågvarvig stor propeller fast som utombordare.
Bo Hjort funderade och ville prova om en Gyro inombords cylindergick att monterapå en utombordarrigg. Gyros inombordare var avsedda för fotogen-drift och detta skulle sänka driftskostnaden. Sagt och gjort, en första primitiv försöksmotor tillverkades. Upphängningsbygeln, rigg ochunderdel togs från en Evinrude modell N från slutet av 20-talet.”

Bilder: Prototyp till blivande Gyro Stora Björn, foto ur Johan Lindholms arkiv.

”Motorn utvecklades, byggdes samt provkördes av Bo Hjort samt racerförarna Victor Tempelman och Robin Carlsson som hade en verkstad på Birger Jarls-gatan 102 i Stockholm. Försöksmotorn, som var en HPD av flera fabrikat, fungerade och iden verkade lovande. Gyro AB Speed fick nu frågan från Bo Hjort om möjligheten att konstruera och tillverka en fotogendriven utombordare. Gyroverken använde ofta beprövade delar i nykonstruktioner så att när den nya motorn utvecklades var många delar identiska med inombordaren typ 350. Inga försök gjordes att få ner vikten eftersom slitstyrka och hållbarhet också var två av önskemålen liksom låga driftskostnader och hög driftsäkerhet. Konstruktörerna tog cylinder och kolv av gjutjärn (77x 75 mm) från Gyro typ 350 och monterade på ett överdimensionerat växelhus i brons. Till propeller valdes en stor trebladig Jeanssonpropeller. Detaljer som kylning med en robust kolvpump och vattenkyld ljuddämpare fulländade bilden av en bruksmotor. Motorn som var lågvarvig utvecklade 7 hk vid 1600 rpm och vägde 55 kg.”

Bild: Ing Filip Johansson provkör Gyro Stora Björn (version 1) 1936, foto ur Christian Hjortsarkiv.

1948 hade Bo Hjorth bytt jobb och börjat som försäljningschef på Albin Motor i Kristinehamn, nu hade han bytt åsikt och ville helst inte sälja några fotogendrivna båtmotorer. Han rekommenderade då att man istället skulle köpa bensindrivna båtmotorer. Ett utdrag ur häftet ”försäljningshandbok för Albin Motorer” skrivet av Bo Hjorth 1948 visas nedan, där han beskriver för och nackdelar med fotogen-drift.


Ett senare försök gjorde Yamaha med fotogendrivna motorer i slutet av 1960-talet. En annons från 1970 visas nedan.

Bildkälla: annons ur tidningen Båtliv 1970.

Ett senare försök gjorde Yamaha med fotogendrivna motorer i slutet av 1960-talet. En annons från 1970 visas nedan.

Yamaha P7-A ur Bertil Sporrongs samling.

Källor: Ur boken Gyroverken Speed av Bertil Sporrong. ISBN 978-91-639-0306-9 Ur boken ”Försäljningshandbok för Albin Motor” av Bo Hjorth 1948. Annons från tidningen ”Båtliv”1970.Bildkällor: Ur Johan Lindholms arkiv. Ur Christian Hjorths arkiv.