batmotorsidan.se

Birger Lauffs båtresa

Birger Lauffs båtresa Stockholm-Marseilles.

Teknikern Birger Lauffs från Bandhagen, Stockholm, var en person som inte tvekade för några utmaningar. Ett av hans önskemål var att se Medelhavet. Birger beslutadevid 35-års ålder 1959,att göra resan dit på egen hand,i en mindre båt.

Han beslöt sig för att prövaen av de allt populärare utombordarnamen av ett nytt märke förSverige. Valet föll på en luftkyld 5 hk Clinton J9ofta kallad bara”Apache”tillverkad av Clinton Engines Corporation, Iowa, USA.Tillverkarenskrev i reklamen om farter upp till 7-8 knop för lättare båtar.Motorn köpte han in av återförsäljaren Konsumi Stockholm.En annons som säkert påverkade motorvalet var införd i flera fack och dagstidningar våren 1959 visas nedan.


Birger planerade resan hela våren 1959. Båten hanskaffade till långresan var en vanlig roddbåt med måtten 4,5 x 1,5 m. Denvar helt öppen, odäckad och oruffad. Det enda Birger hade som skydd mot väder och vind var ett litet kapell.Proviant, varma kläder, flytväst, bränsle,reservdelarsamt verktygtill motorn fyllde båten som lastades med totalt 300 kg inför avfärden.Resan startade den29 juni1959från Klara Strand i Stockholm.Färden gick längs utmed Östersjökusten genom Kalmarsund i bra väder. När Lauffs närmar sig Trelleborg hamnadehan i sämre väder och en storm. Hanhadesom säkerhet en lång lina i aktern som var fäst i gasreglaget. Han räknademed att om hanskulle fallaöverbord behövde han bara fatta tagi linan, stänga av motorn från vattnet och sedan krångla sig upp i båten igen. Denna säkerhetsåtgärd blev aldrig använd, turligt nog. Framme i i Danmark var Birger rejält trött. Han tog därförnågra vilodagar i samband med provianteringen.Färden gick sedan via Kielkanalen till Bremerhaffen. Här fortsatte Birger in på kanaler till Groningen i Holland. Kanalerna gick sedan till Amsterdam och vidare till Rotterdam. Brygge i Belgien blev nästa anhaltpå resan. På de franska kanalerna tuffade båten fram till Paris och de berömda broarna. I Paris passerade han precis lagom för att delta i en internationell småbåtsreggatta på Seine.Det finns idag inga säkra uppgifterpå resultatav detta deltagande. Birger fortsatte därefter på floden Seine upp och ner genom slussar till Lyon och påvarnas gamla Avignon. Den breda floden Rhone blev sista vattenleden till Medelhavet och slutmålet Marseilles.Birger Lauffs sammanfattadesin resa med orden:”en oförglömlig resa”. Resan på 3290 km tog totalt drygt sexveckoratt genomföra. Clintonmotorn fungerade hela tiden bra. Bensinförbrukningen blev totalt 870 liter d.v.s. endast 2 liter/timme i genomsnitt.Motorn gick så bra så att generalagenten AB Transfer använde Lauffs resa i sina reklamkampanjer för Clinton motorer.


Källor: Birger Lauffs familj, reportage i Dagens Nyheter samt uppgifter från Generalagenten för Clinton båtmotorer i Sverige,AB Transfer.