batmotorsidan.se

Svedax

Home   »   Svedax
Admin

Svenska Darax Motorer

Svedax U1 är en 2,5 hk båtmotor som tillverkades av företaget Svenska Darax Motorer i Hissingsbacka. Konstruktör till motorn var ingenjör Gottfried Darck. Motorn var i grunden den av Darck konstruerade Greisz Connyman. Dark hade totalt en motorserie på tre motorkonstruktioner, 2,5, 10 och 20 hk när han började samarbeta med Svenska Darax Motorer vårvintern 1947. De två större motor-modellerna tillverkades, såvitt vi vet, aldrig med namnet Darax eller Svedax innan Svenska Darax Motorer avvecklades våren 1948. Varför samarbetet mellan Svenska Darax Motorer och Darck avslutades är idag okänt. Gottfried Darck hittade nya finansiärer nära Norrköping. Ett företag med namnet Graver Motoraktiebolag bildades och den tidigare Svedax U1 tillverkades i omkonstruerat skick samt såldes som utombordaren Graver U-61.

Lämna kommentar

Batmotorer

Läs mer om Svedax här:

Svenska_Darax_Motorer_historik