batmotorsidan.se

Seagull

Home   »   Seagull
Admin

Seagull är en engelsk bruksmotor av enkel konstruktion. Alla Seagull är encylindriga 2taktsmotorer och motorerna är samtliga konstruerade för enkel skötsel och underhåll. Seagulls olika modeller innehåller till 80 % samma delar, som behöver bytas i en motor, så att tillverkaren med endast 400 olika detaljer kan hålla upp till 60 år gamla motorer med reservdelar.

Lämna kommentar