batmotorsidan.se

Karl-Axel Skärlund

Karl-Axel Skärlund

1893-1959

Karl-Axel Skärlund.I födelseboken stavas hans namn Karl-Axel. Bild tillhörande Ulla Marianne Lidman vilken är Skärlunds systers dotter.

Han föddes 3/12 1893 i Sankt Pers församling i Vadstena i Östergötland.

S:t Pers kyrkoarkiv, Födelse-och dopböcker, SE/VALA/00323/C/6 (1876-1895), bildid: A0009048_00061

Familjen bodde, under hans uppväxt fram till 1909 på Ön Fjuk (utanför Motala) med fyrbåk där han far arbetade som fyrvaktare. 26/10 1909 flyttar familjen till Gåsåker i Jonsbergs församlingi Östergötland.

S:t Pers kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/VALA/00323/A II/2 (1907-1917), bildid: 00020843_00028

I 1910 års folkräkning benämns han ”studerande” och han bor då i Sundöberg i Jonsbergs församling på Vikbolandet i Östergötland, tillsammans med sin far fyrmästaren Anders Fredrik Skärlund född 1845 och hans mor Emma Kristina (född Söderblom) född 1851, samt syskonen: Johan Fredrik född 1884, Heldina Maria född 1887, Emma Eugenia född 1889, Anna Hildur Linnéa född 1891.

Folkräkning 1910 -Jonsbergs församling, Östergötlands län, bildid: Folk_105087-012

1914 är han färdig med sin ingenjörsutbildning, och 18/5 1916 flyttar han till Gustav Vasa församling och Odengatan 58 II i Stockholm.

Jonsbergs kyrkoarkiv, Utflyttningslängder, SE/VALA/00164/B II/1 (1916-1937), bildid: F0003975_00012
Gustav Vasa kyrkoarkiv, Inflyttningslängder, SE/SSA/6021/B I/22 (1916), bildid: 00050156_00074

I inflyttningslängden för Gustav Vasa står noterat att han flyttat från Odengatan 15/11 1921 till Johannes församling på Roslagsgatan 17.

Johannes kyrkoarkiv, Inflyttningslängder och diarier över inkomna personakter, SE/SSA/6022/B I a/15 (1921), bildid: 00035166_00171

Johannes kyrkoarkiv, Inflyttningslängder och diarier över inkomna personakter, SE/SSA/6022/B I a/15 (1921), bildid: 00035166_00171

1925 finns han i Stockholms stadsarkiv, på Norra bantorget 20 i Stockholm.

Skärlunds del i svenska båtmotorhistoriken

1918-arbetadehan(eller praktiserade)hos ArchimedesAB. Archimedes båtmotorer var som alla samtida tvåcylindriga motorer konstruerade med motliggande cylindrar med samtidig tändning. Detta gjorde att vid start, båda cylindrars kompression måste övervinnas samtidigt, vilket krävde stora krafter. Motorerna startades allmänt med två knoppar på svänghjulet och det var svårt att starta en trilskande motor.
1919-Karl-Axel fick idén till en motor med överliggande cylindrar med växelvis tändning. Han försökte få AB Archimedes intresserad av idén, men lyckades inte med detta.
1921-förlagantill den motoridé som han haft blev klar på våren 1921. Motorn var enkelt konstruerad, fungerade bra men var ganska tung. Samma år ställer han upp i en tävling anordnad av tidningen Aftonbladet den 24 juli 1921, med sin egen konstruerade motor.
Karl-Axel Skärlund var alltså den man som designade motorn Penta U2 vilken sedan kom att bli den berömda Penta U-21.
1929–1932-KarlAxel befinner sig nu utomlands, och i England konstruerade han utombordaren ”Sharland”. Han arbetade också med konstruktioner hos Dunford & Elliot i Birmingham, vilka bl.a. sålde båtmotorer med namnet ”Dunelt”.
1932-Han återvände sedan till Sverige där han konstruerade en ny utombordare utifrån sina tidigare erfarenheter. Flera provmotorer som testades sent på hösten 1932 gav mycket goda resultat i jämförelse med samtida motorer. Skärlunds motor gav högre fart och lägre bränsleförbrukning samtidigt som vikten reducerats.
Åter igen tackade AB Archimedes nej till hans motorkonstruktion. Då vände han sig till Bolinders Fabriks AB i Kallhäll.
Bolinders Fabriks AB och dess nya verkställande direktör Birger Dahlérus, som Skärlund kontaktade, letade samtidigt efter nya produkter att tillverka som skulle ersätta de förlorade verkstadsprodukterna då företaget rekonstruerades. Företaget planerade att satsa mest på produkter inom hem och hushållsbranschen men var öppen för andra produktområden. Skärlunds erbjudande kom precis vid rätt tidpunkt. Företagsledningen blev direkt intresserad av Skärlund och hans båtmotorkonstruktion. Direktör Birger Dahlérus ansåg att utombordare var en lämplig produkt att tillverka eftersom företaget och dess personal tidigare hade erfarenhet av inombordartillverkning samt stor vana vid motortillverkning. Med majoritetsbeslut inom Bolinders Fabriks AB styrelse och ledning köpte företaget tillverkningsrätten till Skärlunds nykonstruerade utombordsmotor.
Karl Axel Skärlund visade själv upp motorn som fick märkesnamnet Trim och modellbeteckning typ A för allmänheten kl. 13 fredagen den 13 januari 1933 vid KMK:spaviljong vid Djurgårdsbrunnsviken. Bolinders Fabriks AB tillverkade senare både mindre och större Trimmotorer i totalt sju olika versioner.


Så här skriver Stockholms dagblad den 14/1 1933: ”Vid Bolinders nya fabrik ute i Kallhäll skall det bl.a. göras utombordsmotorer. Ingenjör C.A. Skärlund-den mr Sharland, som konstruerat mycket uppmärksammade utbordare i England (Prinsen av Wales har lagt sig till med ett par) och nu återbördats till fosterjorden-har fått fram en skapelse, som tycks ha alla utsikter att göra föret i portgången lätt för den nya fabrikationen. Motorn, som demonstrerades för pressen i gårdagens första vinterkyla, äger många goda drag, som kan göra den konkurrens kraftig t.o.m. i utlandet. Bolinders fabriksaktiebolag startar säkerligen fabrikationen under den förhoppningen, att motorn skall blir en god exportartikel.”
Artikeln fortsätter sedan med en beskrivning av själva motorn.
Text från artikel i Aftonbladet 1933:
”Den internationellt kände svenska utombords konstruktören ing. C.A. Skärlund har under den senare tiden sysselsatt sig med att skapa en ny utombordsmotor. Att han därav tillgodogjort sig av alla tidigare erfarenheter säger sig självt. Den nya utombordsmotorn, som troligen kommer att kallas Trim, kommer att försäljas tillvåren av Bolinders fabriks aktiebolag. Till följd av nu rådande valuta-förhållanden torde ju tidpunkten vara lämplig att på världsmarknaden upptaga konkurrensen med en hel del utländska märken, som gjort sig starkt gällande på den svenska marknaden. Ett speciellt bolag är bildat för ändamålet och har fått namnet Motoraktiebolaget Trim. Chef för bolaget blir den unge och mycket populäre racerbåtsföraren Stig Lindqvist, och det nya bolaget har inköpt pontonpaviljongen vid Djurgårdsbron, där man under kommande säsongen kommer att demonstrera den nya utombords motorn, som kommer att tillverkas vid verkstäderna i Kalhäll.
På fredagen demonstrerades den nya motorn för pressen. Det var vid Djurgårdsbron, och årstiden är nu icke den bästa, men mycket goda fartprover uppvisades. Tidigare har man provat den nya utombordsmotorn Trim hos båtbyggaren Gideon Forslund. De bästa resultat har uppnåtts. Bränsleåtgången har nedbringats till det minsta möjliga, och motorns vikt har reducerats till ett minimum. Mellanmodellen t.ex. som säkerligen kommer att bli den mest begärliga, väger endast 30 kg, vilket anses vara en viktminskning jämfört med andra konstruktioner på icke mindre än inemot 13 kg. Tillverkningen kommer att omfatta fyra typer. Motorn är 2-cylindrig med undantag av en typ av 150 kbcm., som blott är 1-cylindrig. Cylindrarna ligger över varandra och är gjutna i ett block. Detta arrangemang ger tvenne kraftimpulser pr varv. Härav följer att motorn startar lätt samt får en mycket lugn och jämn gång. Cylindrarna är riktade framåt, varigenom tändstift och förgasare ligger väl skyddade mot vattenstänk. Motorn är svängbar och försedd med backningslås av ny typ. Ingenjör Skärlunds nya motor lovar mycket, och då den i prisbillighet fullt synes kunna uppta konkurrensen med alla förut kända utombords märken, så är det tydligt att alla, som intresserar sig för ’snurror’ av denna art, till våren komma att göra ett besök hos Stig Lindqvists vid Djurgårdsbron för att pröva den nya svenska utombordsmotorn.”

Pontonbryggan vid Djurgårdsbron

1946-bor Karl Axel på Västmangatan 22 i Adolf Fredriks församling. Han har nu gift sig med kallskänksbiträdet Anny Cecilia Arnell, född 28/7 1907 i Bräcke församling.
1953-bor han med sin fru på Roslagsgatan 12 i Johannes församling.
1954-skiljer sig Karl-Axel från sin fru.
1959-avlider han, han fick inga barn. Enligt bouppteckning upprättad 14/6 1960 är det hans syskon och syskonbarn som ärver honom. Troligtvis var han gift tidigare, då en av arvtagarna är hans ”framlidna makans” Dorothy Skärlunds dotter, vilken är bosatt i Frankrike. Möjligen gifte han sig första gången någon gång under åren när han arbetade utomlands.
Skärlund dör 14/5 1959 och han var då skriven på Roslagsgatan 12 i Johannes församling i Stockholms stad. Han dog som ”frånskild” man 66 år gammal.
Källa: Sveriges dödbok 1901–2013.
Ett speciellt tack vill vi ge till Karl-Axel Skärlunds systerdotter Ulla Marianne Lidman i Stockholm, vilken ställt upp med muntlig intervju samt delat med sig av fotografier från sitt privata familjealbum.

Vid eventuella frågor eller tillägg (eller noterade fel och brister) i texten, maila då: info@batmotorsidan.se