batmotorsidan.se

Anders Fredrik Nyman

Anders Fredrik Nyman

1840-1889

Han föddes 2/2 1840 i Klev(Klevs ägor)i Alunda. Hans far var socken glasmästaren Jan Erik Nyman född 10/3 1808, och hans mor hette Brita Cajsa Persdotter, född 1/5 1811.

Alunda kyrkoarkiv, Födelse-och dopböcker, SE/ULA/10012/C/6 (1833-1858), bildid: C0002827_00041

Alunda kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/10012/A I/12 (1839-1844), bildid: C0002802_00368

Alunda kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/10012/A I/13b (1845-1850), bildid: C0002804_00109

Alunda kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/10012/A I/14b (1851-1855), bildid: C0002806_00112

14/11 1855 flyttar han från föräldrahemmet i Klev till Uppsala, han var då 15 år gammal.

Alunda kyrkoarkiv, Flyttningslängder, SE/ULA/10012/B/3 (1840-1861), bildid: C0002821_00129Uppsala domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Flyttningslängder, SE/ULA/11632/B I/8 (1852-1860), bildid: C0004334_00011

Anders Fredrik flyttar sedan till Malmö där han troligen utbildade sig till instrumentmakare. Hangifter sig 25/5 1865 med Cecilia (Cissa) Månsdotter, född 1/12 1836 i Flädie i Malmöhus län. De var bosatta i kv. 17 Ellenbogen, nr. 27.

Malmö Caroli kyrkoarkiv, Lysnings-och vigselböcker. Huvudserien, SE/MSA/00553/E I/5 (1862-1872), bildid: C0067652_00046

Malmö Caroli kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/MSA/00553/A I/21 (1864-1865), bildid: C0067465_00197

När sonen Adolf Fredrik föds 9/2 1866 kan man läsa i födelseboken att Anders Fredrik benämns för ”instrumentmakare gesällen”.

Malmö Caroli kyrkoarkiv, Födelse-och dopböcker, SE/MSA/00553/C I/11 (1861-1870), bildid: C0067629_00332

När dottern Emma föds 3/1 1868 benämns Anders Fredrik i födelseboken för ”fabriksarbetaren”. Han har flyttat från Ellenbogen till kv. Generalens hage i S:t Petri församling.

Malmö S:t Petri kyrkoarkiv, Husförhörslängder förda för hela församlingen, SE/MSA/00619/A I d/13 (1866-1870), bildid: C0067952_00191

Sonen Janne föds 9/11 1870 och familjen är nu bosatta i kv. Gråbröderna i S:t Petri församling. Nu benämns Anders Fredrik för ”kirurgisk instrumentmakare” då han förmodligen är klar med sin gesäll utbildning.

Malmö S:t Petri kyrkoarkiv, Födelse-och dopböcker. Huvudserie, SE/MSA/00619/C I/8 (1861-1870), bildid: C0068041_00415

Malmö S:t Petri kyrkoarkiv, Husförhörslängder förda för hela församlingen, SE/MSA/00619/A I d/10 (1866-1870), bildid: C0067949_00245

När sonen Knut Waldemar föds 13/1 1871 uppges det att han föddes i Norrköping, vi finner dock inte honom i födelseböckerna för Norrköping. I Folkräkningen för 1880 Uppsala församling står att Knut Waldermars födelseort är Norrköping och att han är ”f.s.-fosterson”.

Folkräkning 1880 -Uppsala församling, Uppsala län, bildid: Folk_803090-145

Detta innebär att vi nog kan utesluta att Anders Fredrik Nyman bott med sin familj även i Norrköping.

27/9 1872 bryter familjen upp från Malmö och flyttar till Jönköping.

Malmö S:t Petri kyrkoarkiv, Inflyttningslängder, SE/MSA/00619/B I/4 (1861-1874), bildid: C0068025_00445

Jönköpings Kristina kyrkoarkiv, Inflyttningslängder, SE/VALA/00170/B I/3 (1864-1887), bildid: A0008079_00086

Någon gång under 1872 eller början av 1873 flyttade han troligtvis med sin familj från Jönköping till Uppsala.

Anders Fredriks resterande livshistoria 1873-1889.

1873 öppnade han en finmekanisk verkstad i förening med instrumentsliperi på Dragarbrunnsgatan 25 i Uppsala. I sin verkstad sysslade han med tillverkning och reparationer av finare metallarbeten, med betoning på kirurgiska instrument. När det började bli mer vanligt med att man färdades med cykel (velocipeder) på gatorna, gjorde Anders Fredrik även reparationer av cyklar.

I folkräkningen för år 1880 bor Anders Fredrik med sin familj i kv. Plantan Nr. 8 b i Uppsala domkyrkoförsamling.

Folkräkning 1880 -Uppsala församling, Uppsala län, bildid: Folk_803090-145

Tio år senare år 1888 tillverkades den första cykelen s.k. höghjuling i företaget.

Modell av en s.k. ”höghjuling”. Dock inte någon av de som tillverkades av Anders Fredrik Nyman.

Ett år senareden 23/31889 avlider Anders Fredrik Nyman, endast 49 år gammal. Han dog i tuberkulos och var bosatt på Klostergatan 14.

Statistiska Centralbyrån (SCB) -samlingspost, Utdrag ur födelse-, vigsel-och dödböcker 1860-1949, SE/RA/420401/01/H 1 AA/945 (1889), bildid: A0037301_00788

Efter Anders Fredriks död, tog hans hustru över rörelsen, vilken hon sedan drev tillsammans med sönerna fram till 1893 då dessa bildade företaget A.F & J Nymans instrumentmakeri och velociped fabrik.

Vidare forskning se Adolf Fredrik och Janne Nyman, vilken kommer att publiceras under våren-2017 på denna hemsida.

Vid eventuella frågor om texten, eller tillägg till texten, maila då: info@batmotorsidan.se

Bildkälla: http://www.uppsalaindustriminnesforening.se/wp-content/uploads/2014/10/Nymans-klostergatan-AD013.jpg

Nymans i hörnet av Klostergatan och Dragarbrunnsgatan.Bildkälla: http://www.uppsalaindustriminnesforening.se/wp-content/uploads/2014/10/Nymans-klostergatan-AD013.jpg
Äldre bild av ”Nymans verkstäder”med ”expedition”.
Nymans verkstäder-längre fram i tiden