batmotorsidan.se

Monark

Home   »   Monark
Admin

Anders Fredrik Nyman startade 1873 i Uppsala Nymans verkstad. Verksamheten omfattade ursprungligen instrumentsliperi och finmekanik. 1893 började Nyman utföra cykelreparationer samt tillverkning av cyklar. Efterfrågan på cyklar ökade med tiden och släkten Nyman ombildade 1899 verksamheten till ett aktiebolag, AB Nymans Verkstäder. Under första halvan av 1900talet köpte bolaget flera företag inom cykelindustrin. 1947 ändrades vid en omorganisation namnet till Nymanbolagen Aktiebolag.

Lämna kommentar