batmotorsidan.se

MBV

Home   »   MBV
Admin

Pilot var ett av flera varumärken som tillverkades av företaget AB Motor & Båtverkstäderna i Uppsala. Företaget hade sin grund i Janne Nymans företag Motorbåtsfabriken, vilket han startade 1906. Motorbåtsfabrike köptes sedan upp av AB Motor & Båtverkstäderna 1913.

Lämna kommentar

Batmotorer

Läs mer om MBV här:

MBV_ historik