batmotorsidan.se

Alka

Home   »   Alka
Admin

Aktiebolaget Gumaelius & Komp
Nya annonsbyrån bildades 1877 av Sofia Gumaelius som en annonsbyrå i Stockholm. Firman växte och började sälja boktryckerimaskiner och material till boktryckeri. Företaget ombildades till Aktiebolaget Gumaelius & Kom 1908. Hur och varför båtmotorer kom in i varuutbudet är idag okänt. Mycket tyder på att firmans leverantör av tryckerimaskiner, A. Nilssons Mekaniska verkstad, tillverkade Alka. Utombordaren Alka var bland de tidigaste svensktillverkade utombordarna. Alka började tillverkas 1912 och redan på 1913 års modell hade man bytt ut batteritändningen till magnettändning. Detta var en sensation i Sverige och övriga världen. Försäljningen och generalagenturen verkar AB Gumaelius & Komp ha förestått under de år då Alka fanns på marknaden (1912-1919).

Lämna kommentar

Batmotorer

Läs mer om Alka här:

Alka_historik